Bibliografie

Verbaal WM. Monniken, studenten en soldaten. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 58-65. Abstract
Verbaal WM. Sigebert et les tempêtes littéraires autour de 1100. Naufragé ou maître-timonier? In: Straus J-P, editor. Sigebert de Gembloux. Vol 79. Turnhout: Brepols; 2015. p. 77-89. (Textes et Etudes du Moyen Âge; vol 79).