Bibliografie

Mulder-Bakker AB. Dymphna, her Historical Background and Cult. In: Van Dorst S, editor. Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad. Veurne: Hannibal-The Phoebus Foundation; 2020. p. 266-78.
Mulder-Bakker AB. Dimpna, historische achtergronden en cultus . In: Van Dorst S, editor. Zot van Dimpna. Acht panelen vol passie, lef en rebellie. Veurne: Hannibal-The Phoebus Foundation; 2020. p. 266-78.
More A, Mulder-Bakker AB. Striving for religious perfection in the lay world of Northern Europe. In: Beach A, Cochelin I, editors. The Cambridge History of Medieval Monasticism in the Latin West. II. The High and Late Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press; 2020. p. 1057-73.
Mulder-Bakker AB. Kluizenaressen en ongebonden religieuze vrouwen. In: Kusters L, editor. Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding. Leuven: Parcum-Davindsfonds; 2017. p. 101-6.
Mulder-Bakker AB. Levende heiligen in de middeleeuwse stad. In: Brand H, Benders J, Nip RIA, editors. Stedelijk verleden in veelvoud: Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer. Vol 134. Hilversum: Verloren; 2011. p. 213-27. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 134).
Mulder-Bakker AB. Anchorites in the Low Countries. In: McAvoy LH, editor. Anchoritic Traditions of Medieval Europe. Woodbridge: Boydell & Brewer; 2010. p. 22-42.
Mertens T. Die Cheestelicke Melody: A Program for the Spiritual Life in a Middle Dutch Song Cycle. In: Mulder-Bakker AB, McAvoy LH, editors. Women and experience in later medieval writing: reading the book of life . New York: Palgrave MacMillan; 2009. p. 123-48. (The New Middle Ages).
Mulder-Bakker AB. De cultus van Sint Gerlach en de geschiedenis van zijn stift. In: Mertens P, editor. Heiligdom / Sanctuary Sint Gerlach. Nijmegen: Vantilt; 2009. p. 68-77.
Mulder-Bakker AB. Gerlach van Houthem: een kluizenaar met een opdracht. In: Mertens P, editor. Heiligdom / Sanctuary Sint Gerlach. Nijmegen: Vantilt; 2009. p. 59-67.
Fraeters V. Handing on Wisdom and Knowledge in Hadewijch of Brabant's Book of Visions. In: Mulder-Bakker AB, McAvoy LH, editors. Women and experience in later medieval writing: reading the book of life. New York: Palgrave MacMillan; 2009. p. 149-68. (The New Middle Ages).