Bibliografie

Kuys JA. Één hertog, vier bisschoppen. Bisdomgrenzen en het territorium van Gelre ca. 300-1600. In: Verhoeven D, Gubbels M, Wingens M, van den Bergh S, editors. Gelderland grensland 2000 jaar verdeeld en verbonden. Nijmegen: Vantilt; 2016. p. 30-9.
Kuys JA. Zicht op klerikale rijkdom en armoede? De Zeeuwse geestelijke stand als belastingbetaler in de rekeningen van de geestelijke subsidie van 1532. In: Gubbels M, Jansen CJH, editors. Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem. Vol 53. Nijmegen: Gerard Noodt Instituut; 2010. p. 105-24. (Rechtshistorische Reeks; vol 53).