Bibliografie

Plumier N, Bauwens C, Bolle C. Luik, voormalig klooster van de alexianen. In: Tack L, Dehaeck S, Buyle M, editors. Architectuur van Belgische hospitalen. Vol 10. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-Afdeling Monumenten en Landschappen; 2004. p. 206-9. (Monumenten en landschappen. Cahiers; vol 10).