Bibliografie

Van Bruaene A-. In het oog van de storm. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 254-9. Abstract
Verbaal WM. Monniken, studenten en soldaten. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 58-65. Abstract
Speakman Sutch S. Patronage, Foundation History, and Ordinary Believers: The Membership Registry of the Brussels Seven Sorrows Confraternity. In: Thelen ES, Speakman Sutch S, editors. The Seven Sorrows Confraternity of Brussels. Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries). Vol 37. Turnhout: Brepols; 2015. p. 19-48. (Studies in European Urban History (1100-1800); vol 37).
Carnier M. De Holy Corner van Gent. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 128-36. Abstract
Laleman M-. Oord van zusterlijke ziekenzorg. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 208-13. Abstract
Eichberger D. Visualizing the Seven Sorrows of the Virgin: Early Woodcuts and Engravings in the Context of Netherlandish Confraternities. In: Thelen ES, Speakman Sutch S, editors. The Seven Sorrows Confraternity of Brussels. Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries). Vol 37. Turnhout: Brepols; 2015. p. 113-43. (Studies in European Urban History (1100-1800); vol 37).
Aerts J. Waar hopeloze gevallen toestromen. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 122-7. Abstract
Boone M. Ritueel van religiositeit, machtsaanspraken en identiteit. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 116-21. Abstract
Sleiderink R. The Brussels Plays of the Seven Sorrows. In: Thelen ES, Speakman Sutch S, editors. The Seven Sorrows Confraternity of Brussels. Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries). Vol 37. Turnhout: Brepols; 2015. p. 51-66. (Studies in European Urban History (1100-1800); vol 37).