Bibliografie

Janssens H. Brouwen van bier door de abdij van Averbode. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 47-59. (Bijdragen van de contactdag ; vol 27).
Janssens H. Brouwen van bier door de abdij van Averbode. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 47-59. (Bijdragen van de contactdag ; vol 27).
Magnus K. Parkbier. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen. Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 27-45. (Bijdragen van de contactdag; vol 27). Abstract
Aerts E. Aspecten en ontwikkeling van het bierbedrijf in Brabant sedert de volle middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw. In: Janssens H, editor. Bier brouwen in Brabant tot aan de Franse tijd in het bijzonder in de norbertijnenabdijen . Vol 27. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2017. p. 7-26. (Bijdragen van de contactdag; vol 27). Abstract
Vande Winkel G. Ninove, een Vlaamse premonstratenzer abdij op de grens van Brabant en op het breukvlak van stad en plateland. In: Janssens H, editor. De premonstratenzer Abdijkerk van Ninove. Barokke pracht in luister hersteld. Vol 26. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2016. p. 7-12. (Bijdragen van de contactdag; vol 26).
Van Lani S. Het voormalige Norbertinessenklooster van Gempe (’s Hertogeneiland) in Sint-Joris-Winge. In: Janssens H, editor. Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde. Vol 25. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2015. p. 67-73. (Bijdragen van de contactdag; vol 25). Abstract
Kuijpers J. Het klooster Keijserbosch in het Land van Horn. In: Janssens H, editor. Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde. Vol 25. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2015. p. 55-66. (Bijdragen van de contactdag; vol 25). Abstract
Ehlers-Kisseler I. Neuere Forschungen zur Entstehung und Entwicklung der Frauengemeinschaften im Prämonstratenserorden. In: Janssens H, editor. Zusterkloosters in de Premonstratenzer Orde. Vol 25. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2015. p. 7-31. (Bijdragen van de contactdag; vol 25). Abstract