Bibliografie

Verhoeven G. Visitatie en reformatie bij de norbertinessen in de vijftiende eeuw. De houding van legaat Cusanus, de orde van Prémontré en de vader-abt van Mariënweerd jegens de jonkvrouwen van Koningsveld. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 133-65. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
van Engen H, Verhoeven G. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 9-15. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
van Engen H. Cisterciënzers in de stad. De priorij Mariënkroon in Heusden. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 107-132&. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Gaens T. Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 69-106. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Mol JA. Epiloog. De Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 213-31. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Roest B. De clarissen in de Noordelijke Nederlanden. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 43-68. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Goudriaan K. De observantie der conversinnen van Sint-Augustinus. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 167-211. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Schaap M. Over 'qwaclappers' en ander schadelijk volk: de laatmiddeleeuwse hervorming van Noord-Nederlandse minderbroederkloosters bezien vanuit de interne machtsstrijd binnen de orde. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 17-41. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).
Verhoeven G. Visitatie en reformatie bij de norbertinessen in de vijftiende eeuw. De houding van legaat Cusanus, de orde van Prémontré en de vader-abt van Mariënweerd jegens de jonkvrouwen van Koningsveld. In: van Engen H, Verhoeven G, editors. Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Vol 110. Hilversum: Verloren; 2008. p. 133-65. (Middeleeuwse studies en bronnen; vol 110).