Bibliografie

van Moolenbroek JJ. Servatius en Johannes. Over de vroegste geschiedenis van het Utrechtse vrouwenklooster van Sint-Servaas. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A, editors. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Vol 97. Hilversum: Verloren; 2006. p. 73-107. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 97).
van Moolenbroek JJ. Vrouwen en visioenen in de abdij Oostbroek. Studie, editie en vertaling van een Utrechtse mirakeltekst uit de twaalfde eeuw. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A, editors. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Vol 97. Hilversum: Verloren; 2006. p. 31-72. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 97).
van Moolenbroek JJ. Een pastoraal offensief in Antwerpen. Norbertus, de volgelingen van Tanchelm, en de stichting van het Sint-Michielsklooster in 1124. In: Corbellini S, Goudriaan K, Mol JA(H), Tervoort A, editors. Wonderen voor alledag. Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit. Vol 97. Hilversum: Verloren; 2006. p. 13-30. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 97).
van Moolenbroek JJ. Wessel Gansfort as a teacher at the Cistercian abbey of Aduard: The dismissal of Caesarius of Heisterbach's 'Dialogus miraculorum'. In: Goudriaan K, van Moolenbroek JJ, Tervoort A, editors. Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens . Vol 123. Leiden: Brill; 2004. p. 113-32. (Brill's studies in intellectual history; vol 123).
Bijsterveld AJ. Overqualified for their jobs?: Rural deans in the diocese of Li├Ęge (fifteenth and sixteenth centuries). In: Goudriaan K, van Moolenbroek JJ, Tervoort A, editors. Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens. Vol 123. Leiden: Brill; 2004. p. 87-111. (Brill's studies in intellectual history; vol 123).
van Engen H. A learned acquaintance Jan van Galecop (c. 1375 - 1428) and the modern devotion. In: Goudriaan K, van Moolenbroek JJ, Tervoort A, editors. Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens. Vol 123. Leiden: Brill; 2004. p. 13-32. (Brill's studies in intellectual history; vol 123).
Goudriaan K, Hulshof M, Tervoort A. Rijk liefdewerk in een arme stad. In: Abels PHAM, Goudriaan K, Habermehl NBD, Kompagnie JH, editors. Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis. Hilversum: Verloren; 2002. p. 135-73.