Signumsymposium en avondlezingen over premonstratenzers begin december 2018 te Leuven

Op 1 of 8 december 2018 zal het symposium van onze Signumcontactgroep in de Parkabdij bij Leuven doorgaan. Thema worden de Brabantse norbertijnen in de middeleeuwen. De avond voorafgaand aan het symposium zullen er twee lezingen gehouden worden in het Rijksarchief te Leuven.

De premonstratenzers kregen de afgelopen decennia veel aandacht in het wetenschappelijk onderzoek. Ook bij een breed publiek trekken de contactdagen voor norbertijner geschiedenis jaarlijks veel belangstellenden. Toch kwam deze twaalfde-eeuwse hervormingsorde tijdens de afgelopen Signumsymposia maar beperkt aan bod. Met het oog op het 900-jarig jubileum van deze orde, gesticht door de heilige Norbert in het Noord-Franse Prémontré in 1120/1121, is het daarom tijd voor een stand van zaken. Hoewel orde over heel de Nederlanden vestigingen hadden, dwingt het vele onderzoek van de afgelopen jaren ons tot een geografische inperking. Vanuit de uitvalsbasis Leuven is daarom gekozen voor het hertogdom Brabant.

Bevestigde sprekers zijn Jan Sanders (de oorkonden van Sint-Catharinadal en Postel en hun digitale ontsluiting) en Stefan Van Lani (het landbouwdomein en de hoeves van de Parkabdij).

Daags voordien organiseert het Rijksarchief Leuven in het Villerscollege (Vaartstraat 24, 3000 Leuven) twee avondlezingen. Daarbij onderzoekt Janick Appelmans de succesfactoren van het politieke optreden van de abten van de Parkabdij, en Jaak Ockeley belicht de glorietijd van de abdij van Grimbergen, namelijk de achttiende eeuw. Bij deze gelegenheid zal het Rijksarchief enkele interessante documenten van de Vlaams-Brabantse premonstratenzer abdijen uit de rekken halen. Het kaartboek van Averbode wordt alvast getoond.

De Parkabdij is de best bewaarde middeleeuwse premonstratenzer kloostersite in de Nederlanden. De kern van het abdijcomplex is veertiende-eeuws. De stad Leuven heeft de site sinds enkele jaren in erfpacht en leidt de grote restauratiewerken in goede banen. Een kleine premonstratenzer gemeenschap deelt de locatie met onderzoeks- en erfgoedcentra en een dynamisch museum voor religieuze kunst. Wie al een kijkje wil nemen, kan terecht op de site van het museum Parcum: https://www.parcum.be/nl

Precieze datum en titels van de voordrachten en andere praktische informatie volgen binnenkort. Wie graag al meer informatie wenst of suggesties heeft, kan terecht bij redactielid Janick Appelmans (janick.appelmans@hotmail.com)