Actueel

Dubbeltentoonstelling over de heilige Dimpna in Geel in het voorjaar 2022

Dimpnaretsbel

In het Gasthuismuseum en in de Sint-Dimpnakerk in Geel is tussen 1 april 2022 – 31 augustus 2022 een dubbeltentoonstelling te zien over de heilige Dimpna.

Lezingencyclus over Naamse kloosters

Abdij Notre-Dame-du-Vivier à Marche-les-Dames

Op 15 februari, 15 maart en 17 mei 2022 vinden in Namen drie lezingen plaats over middeleeuwse religieuze instellingen. De lezingen maken onderdeel uit van de vijfdelige lezingencyclus Les Midis de l’Histoire namuroise (2022) die tussen februari en juni elke derde dinsdag van de maand gehouden worden tussen 12:30 en 13:30in de Beurs aan de Place d’Armes te Namen. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.

Tentoonstelling: Grandeur et déchéance. L’héritage patrimonial de l’abbaye de Floreffe

Polyptiek Floreffe

In het kader van de 900ste verjaardag van de oprichting van de abdij van Floreffe door Sint-Norbert brengt de tentoonstelling "Grandeur et dechéance, het erfgoed van de abdij van Floreffe" van 29 oktober 2021 tot 23 januari 2022 samen in het TreM.a in Namen. Uitzonderlijke werken, zoals edelsmeedkunst, schilderijen, beeldhouwwerken, manuscripten, textiel en archieven, worden tentoongesteld.

Onderzoeks- en publicatievoorstellen op basis van gedigitaliseerde archiefbestanden van de ridders van Malta

9780367439040.jpg

De redacteurs van de reeks "The Military Religious Orders" (Routledge) hebben een overeenkomst gesloten om onderzoekers te laten werken in de archieven van de hospitaalridders in de Nationale Bibliotheek van Malta. De deelnemende onderzoekers ontvangen digitale kopieën van gearchiveerde manuscripten naar keuze waaruit ze vervolgens kritische edities en vertalingen maken die in deze serie worden gepubliceerd.

Lezing van Aleuna Macarenko over de Bijbel van Floreffe

Bijbel van Floreffe

De tentoonstelling “Grandeur et déchéance” in het TreM.a te Namen brengt tal van prachtige kunstvoorwerpen van de voormalige abdij van Floreffe samen. Voor die gelegenheid is hoogst uitzonderlijk ook de Bijbel van Floreffe vanuit de British Library (signatuur B.L., 17737-38) overgebracht.

Op donderdag 16 december 2021 om 17u30 geeft Aleuna Macarenko (ULiège)een lezing met als titel: « La Bible de Floreffe : un témoin de la production enluminée de l'abbaye de Floreffe au 12e siècle ».

Tentoonstelling Mit Bibel und Spaten over 900 jaar norbertijnen en norbertinessen

Barbarossakop

In navolging van de tentoonstelling Als de bliksem, die deze zomer in de Parkabdij bij Leuven liep, organiseert ook het Kulturhistorisches Museum van Maagdenburg een groots opgezette internationale tentoonstelling over 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Onder de noemer Mit Bibel und Spaten worden een 150-tal objecten gepresenteerd (8 september 2021 – 9 januari 2022). De nadruk ligt op de middeleeuwen.

Congres De kapittelkerken in de stad Luik tijdens de middeleeuwen. De gebouwen en de mensen

SignumLuikseKapittelkerken.png

Van 15 tot 17 november 2021 vindt in Luik het colloquium Les collégiales dans la cité de Liège au Moyen Âge. Des bâtiments et des hommes plaats. Congreslocatie is de Academiezaal van de Luikse universiteit, Salle académique, Place du XX août, 7.

Save the date: Voorjaarlezing over norbertijns erfgoed in Vlaams-Brabant

900_13_06_Diest refuge Tongerlo.jpg

Op zaterdag 11 juni 2022 zal de dagvullende voorjaarslezing in het Villerscollege zich buigen over norbertijns erfgoed in Vlaams-Brabant. De organisatie berust bij het Rijksarchief en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant (Nicolas Mazeure). In de voormiddag komt de geschiendeis van de premonstratenzer kloosters in en om Vlaams-Brabant aan bod, het overzicht en de heuristiek van hun erfgoed en de verstrengeling van norbertijnse belangen in dorpsgemeeschappen op het platteland.

Save the date: Contactdag over norbertijnse Lievevrouwen

900_10_07_Drongen Sedes Sapientiae Hulsterlo_0.jpg

Op zaterdag 2 april 2022 staat de dertigste contactdag van de Werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden gepland. De locatie is de basiliek van Kortenbos bij Sint-Truiden, langs de oude weg naar Hasselt, in Belgisch Limburg. Onder de noemer “Norbertijnse Lievevrouwen” staat de Mariadevotie bij de premonstratenzers centraal.

Programma online Signumsymposium 6 november 2021

Kartuis Delft.jpg

In de ochtend van 6 november 2021 organiseert Signum een online symposium over het Delftse kartuizerklooster getiteld Initiatiefnemers, draagvlak en materiële representatie van middeleeuwse kloosters. De casus van de Delftse kartuis. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk via patricia.stoop@uantwerpen.be. Na inschrijving ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen via Zoom.