Recensies

Een norbertijnse ordegeschiedenis die een lust om lezen is

Janick Appelmans – Dominique-Marie Dauzet, L’ordre de Prémontré. Neuf cents ans d’histoire (Paris: Salvator, 2021) 578p. ISBN: 978-2-7067-2050-5 € 29,00

Met recente publicaties zoals Ulrich Leinsles beknopte Die Prämonstratenser (Stuttgart, 2020) of de tentoonstellingscatalogus Als de bliksem (Averbode, 2021) met essays van meer dan veertig auteurs is de geschiedenis van de norbertijnen genoegzaam bekend.

Uitzicht op Oudwijk

Marco Mostert – Charlotte J.C. Broer, Uitzicht op Oudwijk. Bisschoppen, burggraven en het circa 1135 gestichte wereldlijk vrouwenstift in Oudwijk bij Utrecht in de twaalfde en vroege dertiende eeuw (Utrecht 2021; eigen beheer, zie http://www.broerendebruijn.nl/Oudwijk.html), 287 pp. ISBN: 978-90-805772-7-5.

Complexe geschiedenis van refuge en huis van Averbode in Diest

Janick Appelmans – Roger Convens, De Refuge en het Huis van Averbode in het Sculenbroeck te Diest (Diest: Vrienden van het stedelijk Museum & Archief Diest, 2022) 216p. geen ISBN € 25,00

Devotie van het gewone volk of de hele samenleving?

Hans Mol – Anneke B. Mulder-Bakker en Rolf H. Bremmer Jr (red.), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen 1200-1580 (Zutphen: Walburg Pers 2021) ISBN 9789462496552.

Paradijselijk tuinieren. Fraaie studie over Mechelse Besloten hofjes

Tom Gaens – Lieve Watteeuw & Hannah Iterbeke (red.), Enclosed Gardens of Mechelen. Late Medieval Paradise Gardens Revealed (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018). ISBN 9789463720724. € 139,00.

Regionale geschiedenis in 45 artikelen als hulde voor Hans Mol

Noël Geirnaert - Hildo van Engen, Han Nijdam en Kaj van Vliet (red.) en Martha Kist (beeldredactie), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen, aangeboden aan Hans Mol bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen aan de Universiteit Leiden (Hilversum: Verloren, 2021), 640 p. ISBN: 9789087048754 €39,00

Parochies als motor van zestiende-eeuws devotioneel bedevaartsdrukwerk

Janick Appelmans – Alfons K.L. Thijs, ‘Komt pelgrims, komt hier’. Devotioneel drukwerk voor bedevaartsplaatsen in Vlaanderen en Brabant (1500-1850) [Miscellanea neerlandica 45] (Leuven: Peeters, 2020) 46+794p. ill. ISBN 978-90-429-4355-1, € 88,00

Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts kloosterhandschrift

Suzan Folkerts – Hildo van Es en Ludo Jongen, Op weg naar de hemelse Bruidegom. Twaalf heiligenlevens uit een Amersfoorts kloosterhandschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 19408-9). Middelnederlandse tekstedities 16 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2021), 316 p., ill., ISBN 9789087048978, € 29

Twee klassieken uit de Moderne Devotie

Koen Goudriaan – Nikolaus Staubach en Rudolf Suntrup (eds.), Was dürfen Laien lesen? Gerhard Zerbolt von Zutphen: De libris teutonicalibus / Een verclaringhe vanden duytschen boeken (Münster: Aschendorff Verlag, 2019) 214p. € 48,00 ISBN: 978-3-402-24628-3.
Nikolaus Staubach en Stefan Sudmann (eds.), Thomas von Kempen: Dialogus noviciorum/ Novizengespräche (Münster: Aschendorff Verlag, 2020) 472p. € 69,00 ISBN: 978-3-402-24678-8.

Colleges als spil in het eigen universum van de oude Leuvense universiteit

Janick Appelmans – Edward De Maesschalck, Leuven en zijn colleges. Trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden (1425-1797) (Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021) 368p. ill. ISBN: 978-90-5615-670-1 € 39,95

Pagina's