Recensies

Degelijke studie van het Amersfoortse Capittel van Sint Joris

Van Kan.jpg

Paul Trio – Fred van Kan, Het capittel van Sint-Joris te Amersfoort. Een geschiedenis van “Eerweerdige wijse ende seer beminde heeren” (Hilversum 2018). 232p. ill. 25,00€ ISBN 978-90-8704-7436.

Vlamingen zijn altijd jaloers wanneer ze zien hoe in Nederland er talrijke Fondsen bestaan die de publicatie van een geschiedenisboek willen financieren. Dankzij deze middelen samen met een financiële injectie van het Capittel van Sint Joris en de Stichting De Gecombineerde Vicarieën uit Amersfoort kwam aldus een geslaagde presentatie in boekvorm van de geschiedenis van het Amersfoortse kapittel tot stand.

Terug naar het oude normaal? Een brede blik op de observante hervormingen

A_Companion_to_Observant_Reform.jpg

Hildo van Engen – James Mixson en Bert Roest (red.), A Companion to Observant Reform in the Late Middle Ages and Beyond. Brill’s Companions to the Christian Tradition. A Series of Handbooks and Reference Works on the Intellectual and Religious Life of Europe, 500-1800 (Leiden/Boston 2015), 433 p., ISBN 978-90-04-22627-2, € 179.

Te lang liet ondergetekende dit boek over de laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging ongemoeid. Ten onrechte, want deze bundel bevat een inleiding en twaalf artikelen die een van de meest
aansprekende onderwerpen uit de religieuze geschiedenis vanuit diverse gezichtspunten met
diepgang benaderen.

Utrechtse fragmenten als sleutel tot de middeleeuwse cultuurwereld

Perkament in stukken.jpg

Janick Appelmans – Bart Jaski, Marco Mostert en Kaj van Vliet (red.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten [Middeleeuwse Studies en Bronnen 171] (Hilversum 2018) 280p. ill. € 29,00 ISBN: 978-90-8704-742-9

De rijk geïllustreerde bundel Perkament in stukken vergezelde de gelijknamige tentoonstelling in Het Utrechts Archief die liep van 21 september 2018 tot 6 januari 2019. De tentoonstelling en bijdragen van het boek gaan alle over handschriftfragmenten die als maculatuur een tweede leven kregen. Wanneer een tekst niet meer van belang was, maar het materiaal nog wel dienstig kon zijn, werden perkamenten bladen uit handschriften losgemaakt, waar nodig bijgesneden en opnieuw gebruikt als kaft, schutblad of versteviging van administratieve documenten of nieuwe boeken.

Norbertijnse abdijmolens

Molen.png

Jaak Ockeley – Herman Janssens (ed.), Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van norbertijnen en norbertinessen [Bijdragen tot de contactdag 29] (Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden, 2019) 79 p., geïllustreerd.

Voor de 29ste keer kwam de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden samen. Haar leden vergaderden op zaterdag 4 mei 2019 in de abdij te Grimbergen. Vier sprekers brachten hier een referaat over molens.

Kleurrijk overzicht van de Moderne Devotie

De-Moderne-Devotie_3D_small_image.png

Henk Looijesteijn – Anna Dlabačová & Rijcklof Hofman (red.), De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late middeleeuwen, Zwolle: Wbooks, 2018.

Weinig middeleeuwse godsdienstige bewegingen hebben de afgelopen tientallen jaren de pennen zo in beweging gezet als de Moderne Devotie. De studie van de laatmiddeleeuwse opwekkings- en verinnerlijkingsbeweging is al jarenlang een uiterst levendig onderdeel van de mediëvistiek, en dat zal vast nog wel even zo blijven, mede gezien de nog lang niet uitgeputte rijke bibliotheeknalatenschap van de Moderne Devoten. Veel van de uitkomsten van het voortgaande onderzoek verschijnt vooral in voor specialisten bestemde tijdschriften en boeken, die het grote publiek zelden bereiken.

Schitterende synthese van de premonstratenzer ordegeschiedenis met regelgeving en hervorming als zwaartepunten

978-3-17-032389-6_G.jpg

Janick Appelmans – Ulrich G. Leinsle, Die Prämonstratenser [Urban Taschenbücher. Geschichte der christenlichen Orden] (Stuttgart: Kohlhammer, 2020) 250p. ill. krtn index 29,00€ ISBN: 978-3-17-032389-6

Eindelijk een institutionele geschiedenis van de veel bestudeerde abdij van Lobbes

Verdoot.jpg

Janick Appelmans - Verdoot J., Pour les siècles des siècles. L’abbaye Saint-Pierre de Lobbes au Moyen Âge (VIIe-XVe siècles), Studies in Belgian History 6, Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2018. 220p. ill. krtn index ISBN: 978-94-92982834 € 19,95 Bestelnummer: 5939

Abdijrekeningen en -registers bieden steeds nieuwe inzichten over orgelgeschiedenis

Averbode_orgel

Janick Appelmans – Jozef Van Osta, Averbode, zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant, 3 dln, (Brussel: Sic, 2019) 175+183+215p. ill. index 150,00€ ISBN: 978-2-9602363-0-9

In de norbertijnenabdij van Averbode, gelegen op de grens van Brabant en Loon, is de aanwezigheid van een orgel geattesteerd vanaf de vijftiende eeuw. Het was het begin van een zeshonderdjarige geschiedenis, waarin heel wat orgels elkaar hebben opgevolgd. Deze geschiedenis werd uitgebreid te boek gesteld in het driedelige Averbode, zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant.

Kritische externe blik op de Thornse kanunnikessen

Kersken - Zwischen Glaube und Welt

Janick Appelmans – Hartwig Kersken, Zwischen Glaube und Welt. Studien zur Geschichte der religiösen Frauengemeinschaft Thorn von der Gründung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts [Maaslandse Monografieën 81] (Hilversum: Verloren, 2016) 264p. ill. 29,00€ ISBN: 978-90-8704-570-8

Droom en daad

Vrouwen en vroomheid.jpg

Tom Gaens
K. Goudriaan, Piety in Practice and Print. Essays on the Late Medieval Religious Landscape, red. A. Dlabačová & A. Tervoort [ReLiC. Studies in Dutch Religious History, 4] (Hilversum: Verloren, 2016), 352p., 35,00€ ISBN: 978-90-8704-569-2

V. Nijenhuis & K. Goudriaan (red.), Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) [Middeleeuwse studies en bronnen, 166] (Hilversum: Verloren, 2017), 254 p., 20,00€ ISBN: 978-90-8704-654-5