Recensies

Synthesewerk over de Hollandse adel in de middeleeuwen

Ridderschap in Holland

Janick Appelmans - Antheun Janse, Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen [Adelsgeschiedenis 1] (Hilversum: Verloren, 2001) 514 p. ill krt index ISBN 90-6550-667-5, €32,00

Sommige boeken of beter gezegd meesterwerken maken een verpletterende, ja zelfs verlammende indruk op de recensent. Zulk een zwaar (1.050 gram) en zwaarwichtig werk is Ridderschap in Holland.

Toegankelijke uitgave en eerste Nederlandse vertaling van de Annales Gandenses

Annales Gandenses

Janick Appelmans - José Vanbossele m.m.v. Niklaas Maddens, De Annales Gandenses. Een eigentijdse kroniek van de Vlaamse vrijheidstrijd. 1297-1310 (Kortrijk: De Leiegouw, 2008) 176 p. ill. krt index ISBN 978-90-77723-64-7, €20,00

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Zuidwest-Vlaams regionaal tijdschrift De Leiegouw verscheen als extranummer de tekstuitgave met Nederlandse vertaling van de Annales Gandenses.

Moderne devotie in Europa? De betekenis van devotio moderna in Europa en de betekenis van Europa voor devotio moderna

Krijn Pansters - M. Derwich & M. Staub (red.), Die ’Neue Frömmigkeit’ in Europa im Spätmittelalter Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 205 (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004), 351 pp., ISBN 3525358555.

De bundel Die ’Neue Frömmigkeit’ in Europa im Spätmittelalter gaat ervan uit dat een verschuiving van perspectief op de ’nieuwe spiritualiteit’ van de Late Middeleeuwen, vanuit de ’Nederlandse’ devotio moderna naar de ’Boheemse’ devotio moderna en van daaruit naar de spiritualiteit van Midden-, Oost- en Zuid-Europa, nieuwe inzichten in de ’gesamteuropäische’ dimensie van het fenomeen kan opleveren.

De Roermondse kartuizers

Geheim van de stilte

Rudolf van Dijk - Krijn Pansters (red.), Het Geheim van de Stilte. De Besloten Wereld Van De Roermondse Kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster ’O.L. Vrouw van Bethlehem’ te Roermond, maart -juni 2009. Zwolle; Roermond, Waanders Uitgevers; Stichting De Roermondse Kartuizers, 2009. 304 blz., afb., krt. ISBN 978 90 400 8488 1. € 29,95.

Sinds de oprichting (1970) van de reeks Analecta Cartusiana door de erudiete kartuizerkenner James Hogg heeft het onderzoek van geschiedenis en spiritualiteit van de Orde der Kartuizers een hoge vlucht genomen.

Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2007

Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2007

Bas Diemel - B.J.P. van Bavel e.a. (red.), Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 10|2007 (Hilversum: Verloren: 2008), ISBN 9789087040123, €29,00

Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (2007) bevat een zevental artikelen. Deze beslaan zowat de gehele Middeleeuwen; beginnend met de bijdrage van Theo Riches over het elfde-eeuws Gesta episcoporum Cameracensium en eindigend met het artikel van Martha Howell over handel en huwelijk in de Late Middeleeuwen. De bundel wordt afgesloten met een balans van een halve eeuw statistisch onderzoek binnen de Belgische mediëvistiek van de hand van Erik Aerts.

Schiere monniken als Moderne Devoten

Moderne devoten in monnikspij

J.A. (Hans) Mol - Rudolf van Dijk en Mariska Vonk (red.), m.m.v. Ton Hendrikman, Moderne Devoten in monnikspij. Klooster en Colligatie van Sibculo (Kampen/Nijmegen 2007) 408 pp; ISBN 9789066971905. €34,95

Een onherbergzaam zandeiland in een zee van veen: zo kan de nederzetting Sibculo omstreeks 1400 wel aangeduid worden. De ontwikkelingsperspectieven waren er zo ontmoedigend dat zelfs cisterciënzers-oude-stijl haar als vestigingsplaats zouden hebben afgewezen.

Kunstschatten uit middeleeuwse abdijen op de Brusselse Hofberg

Kunstschatten uit Wallonië

Janick Appelmans - Laurent Busine, (red.), Kunstschatten uit Wallonië van vroeger en nu. Dat verrassende land. Bozar Books (Antwerpen/Brussel: Mercatorfonds/Paleis voor Schone Kunsten, 2008) 247 p. ISBN 978-90-615-3809-7; Marcus De Schepper, Ann Kelders en Jan Pauwels (red.), In de ban van boeken. Grote verzamelaars uit de negentiende eeuw in de Koninklijke Bibliotheek van België. Bozar Books (Brussel: Koninklijke Bibliotheek van België, 2008) 217 p. ISBN 978-90-615-3809-7 40,00€

Hedendaagse kunst in dialoog brengen met oude schatten is het credo van Laurent Busine, de directeur van het Musée des Arts Contemporains van Le Grand Hornu in Henegouwen.

Editieproject visitaties Duitse Orde in stijl afgesloten

Visitationen im Deutschen Orden III

Rombert Stapel - Marian Biskup und Irena Janosz-Biskupowa hrsg., Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Teil III: 1528-1541, sowie Nachträge, Korrekturen und Ergänzungen, Orts- und Personenverzeichnis (Marburg 2008), Udo Arnold hrsg., Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 50/III = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 10/III, XVII-334p, index, krtn, ISBN: 978-3-7708-1320-9. €48,00.

Iets later dan aanvankelijk gepland is nu het derde en afsluitende deel uit de editiereeks Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter verschenen.

Rederijkerkamers in de Zuidelijke Nederlanden: niet helemaal uniek maar wel bijzonder

Om beters wille

Sabrina Corbellini - Anne-Laure van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1600) Amsterdam University Press (2008) ISBN 978905565612, €34,50

’In een Europees landschap van processiebroederschappen, puys marials, sociétés joyeuses en Singschulen was het concept van de rederijkerskamer misschien niet helemaal uniek maar wel bijzonder. Door de sterke institutionalisering, de grote geografische verspreiding, de brede sociale inbedding en de interlokale netwerkvorming was de rederijkerscultuur tegelijkertijd ook voor de dynamische stedelijke cultuur in de Nederlanden’.

Onderzoek in kerkelijke archieven

Op zoek naar het religieus erfgoed

Bram van den Hoven van Genderen - Hildo van Engen en Vincent Robijn, Op zoek naar het religieus erfgoed. Handleiding voor onderzoek in kerkelijke archieven. Op zoek naar... reeks dl. 5, Verloren, Hilversum 2008, ill. 180 bldz. ISBN: 978-90-8704-036-9, €19,00.

De drie Historische Centra of ’Erfgoedhuizen’ uit de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn een reeks gestart waarmee ze geïnteresseerden een handreiking willen doen bij het opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek naar het verleden.