Actueel

CFP: Carthusians and Images (Leuven, 2025)

Call for Papers: Carthusians and Images. New Perspectives on Religious Art and Devotional Culture in the Late Medieval and Early Modern Charterhouse (International Conference - Leuven - 15-17 May 2025)

Appel à communications: Les chartreux et les images. Nouvelles perspectives sur l’art et la culture dévotionnels cartusiens à la fin du Moyen Âge et durant la première modernité (Colloque international - Leuven - 15-17 mai 2025)

Aufruf zu Beiträgen: Kartäuser und Bilder. Neue Perspektiven auf religiöse Kunst und Andachtskultur in der Kartause des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (Internationale Konferenz - Leuven - 15.-17. Mai 2025)

Nieuwe inrichting van Sint-Janshospitaalmuseum te Brugge

Het Museum Sint-Janshospitaal in Brugge is een van de meest uitgebreide hospitaalmusea in België. Het heropent zijn deuren na een grondige herinrichting. De nadruk ligt op zorg, empathie en gastvrijheid. Het museum huisvest sinds jaar en dag zeven werken van Hans Memling. Het reliekschrijn voor de heilige Ursula of het drieluik van Johannes de Doper en Johannes de Evangelist schilderde Memling in opdracht van het Sint-Janshospitaal in de vijftiende eeuw.

Lunchlezing over de Brusselse mirakelhosties en de vroegste contrareformatorische experimenten in Sint Goedele

Gent, 17 mei 2024
Op vrijdag 17 mei, van 13u30 tot ten laatste 13u45, organiseert het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies de derde lunchlezing van de voorjaarscyclus 2024. Deze dubbellezing gaat door in het Blandijngebouw (Blandijnberg 2, 9000 Gent) in de vergaderzaal van het faculteitsbestuur. Tijdens deze sessie zullen de beide sprekersfocussen op de middeleeuwse materiële cultuur in de Lage Landen. Zij doen dit vanuit verschillende domeinen en verschillende periodes: vroegmiddeleeuwse archeologie en zestiende-eeuwse religieuze materiële cultuur.

Tweedaags congres over de geschiedenis en archeologie van de priorij van Rooklooster

Oudergem, Rooklooster, priorswoning, 25-26 april 2024
Op donderdag en vrijdag 25 en 26 april 2024 organiseren urban.brussels, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de vzw Rubea Vallis een tweedaags congres over Rooklooster en de andere priorijen van het Zoniënwoud: Quoi de neuf à Rouge-Cloître ? Histoire, art et archéologie. Journées d’étude autour du prieuré de Rouge-Cloître et des prieurés augustiniens de la forêt de Soignes

Lezing Tom Gaens over kartuizers en hun klooster in Nieuwpoort

Op 21 april 2024 geeft Tom Gaens om 10.30 uur een lezing over de kartuizerorde in de Nederlanden. Speciale aandacht gaat uit naar het klooster in Nieuwpoort. De lezing vindt plaats in de filmzaal van het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde.

Tweedaags congres over Jan van Eyck in Brugge

Het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies (Universiteit Gent) en Onderzoekscentrum BRON (Musea Brugge) organiseren een tweedaags congres over nieuw en lopend onderzoek over Jan van Eyck en de noordelijke renaissance in Brugge. Het congres is getiteld Jan van Eyck and the Northern Renaissance in Bruges. New Interdisciplinary Research en vindt plaats op 25 en 26 april 2024 in het Groeningemuseum in Brugge.

Tentoonstelling in Parijs over de Trésor d'Oignies in het Musée de Cluny

De tentoonstelling Merveilleux Trésor d'Oignies: Éclats du 13e siècle (De schat van Oignies: dertiende-eeuwse schittering) in het Musée de Cluny presenteert voor het eerst buiten het Belgische grondgebied de bijna volledige collectie van gouden reliekschrijnen en textiel. Deze zijn gemaakt voor de priorij van Oignies bij Charleroi. De verzameling maakt deel uit van de permanente collectie van het Trema in Namen.

Call for Papers voor twee studiedagen over funeraire poëzie

De UCLouvain en de Université de Poitiers organiseren twee keer twee studiedagen over funeraire poëzie. Titel van de studiedagen is His verbis exprime luctum. Supports, style et usages de la poésie funéraire (IXe-XIIev siècles).

De eerste twee studiedagen vinden plaats in Poitiers op 26 en 27 september 2024, de tweede in Louvain-la-Neuve op 28 en 29 november 2024. De call for papers en alle praktische informatie leest u in het document hieronder.

Lezing van Florence Close over Anselmus van Luik

Op donderdag 7 maart geeft Florence Close in Luik een lezing getiteld 'Les Gesta episcoporum du chanoine Anselme de Liège (ca 1056)'.

Jaarcongres Archeologia Mediaevalis over archeologie en historische bronnen

Het jaarcongres van Archeologia Mediaevalis legt op 11 en 12 maart 2024 de link tussen de archeologie en de geschiedenis. Het congres vindt plaats in het Auditorium des Moulins de Beez te Namen.

Pagina's