Welkom

Signum is een contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de Middeleeuwen.

>> Meer informatie

Actueel

Lezingenreeks 'Pratiques médiévales de l’écrit' van de Universiteit van Namen

De helft van de seminarielezingen van het studiecentrum Pratiques médiévales de l’écrit van de Universiteit van Namen zijn gewijd aan religieuze instellingen uit de Nederlanden.

Beelden en zelfbeelden

Amsterdam, woensdag 7 november

Van ca. 1990 tot ca. 2005 onderwees Rudi Künzel de historische antropologie van middeleeuws West-Europa aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn indrukwekkende boek Beelden en zelfbeelden van middeleeuwse mensen verscheen dit jaar in een Engelse vertaling. Dit wordt gevierd met een mini-symposium rond de thematiek van het boek.

Lezingendag “De stad als klooster”

Stad als klooster

Uden, Museum voor Religieuze Kunst, 8 november 2018, 11u tot 18u

Het NWO-onderzoeksproject “Cities of Readers. Religious Literacies in the Long Fifteenth Century” organiseert een dag met publiekslezingen bij de verrassende tentoonstelling “De Stad als Klooster”. Deze expo handelt over religieuze leescultuur en kunst tussen stad en klooster in de late Middeleeuwen. Zij is te bezichtigen in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden en is ook te bezoeken tijdens de lezingendag.

24ste Mediëvistendag: De globaliserende middeleeuwen/middeleeuwen en globalisering

Leiden, 30 november 2018, 11.00-18.00 uur

De 24ste Mediëvistendag zal op vrijdag 30 november gehouden worden in Leiden.

Nieuwe website Franciscaans Forum en Franciscaans Studiecentrum

Op https://forumfranciscanum.org/ staat de website van het Franciscaans Forum. Deze bevat ook de vernieuwde webstek van het Franciscaans Studiecentrum, verbonden aan School of Catholic Theology van de Universiteit Tilburg.

De hagiografische handschriften in de volkstaal in Noord-Frankrijk

Rijsel (Lille), 30 november 2018

De studiedag “Les manuscrits hagiographiques du nord de la France et de la Belgique actuelle à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVIe s.): fabrication, fonctions et usages” zal doorgaan op 30 november 2018. De locatie is de seminariezaal van het IRHiS, op de site du Pont de Bois in Villeneuve d’Ascq.

Labs, Art and Relics Workshop

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 22-23 november 2018

Tijdens deze tweedaagse studiedag geniet de dertiende-eeuwse Franse clericus Jacob van Vitry, die een goed deel van zijn leven in de Lage Landen doorbracht, ruim de aandacht.

NWO-project “Cities of Readers”: site, blog en facebook

Het project “Cities of Readers” loopt aan de Rijksuniversiteit Groningen van 2015 tot 2019. Het bestudeert de “Religious Literacies in the Long Fifteenth Century”, de periode tussen 1400 en 1550 overspannend. Deze periode van grote culturele, politieke en religieuze veranderingen kenmerkte zich door een sterke verstedelijking, religieuze observantiebewegingen, een toenemende sociale mobiliteit, gekoppeld aan een toenemende geletterdheid, belezenheid en boekproductie. Het project bestudeert de participatie van leken in de productie en de overdracht van religieuze kennis.

Tentoonstelling: Gotik. Der Paderborner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa

Paderborn

Paderborn, 21 september 2018 tot 13 januari 2019

De dertiende-eeuwse “Hoher Dom” bevindt zich in het centrum van Paderborn. De kathedraal bepaalt het beeld van de Westfaalse stad. Al vanaf 799 liet Karel de Grote een kerk met verbazingwekkende afmetingen bouwen. Verschillende keren vernield en heropgebouwd, beheerst sinds 700 jaar een gotisch pronkstuk het stadsbeeld.

Symposium van het netwerk van Franstalige mediëvisten uit België

Op vrijdag 9 november viert het netwerk van Franstalige mediëvisten uit België (Réseau des Médiévistes Belges de Langue Française) zijn 20ste verjaardag. Dit wordt gevierd met een symposium met als thema en titel Anniversaires, célébrations et mémoire au Moyen Âge.