Actueel

Tentoonstelling en boek Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen

Van 4 mei tot 29 augustus 2021 is in Museum Parcum, dat in de Parkabdij bij Leuven is gevestigd, de tentoonstelling Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen en norbertinessen te bewonderen. De tentoonstelling biedt een overzicht van negen eeuwen premonstratenzer leven, met een grote nadruk op België en Nederland.

Congres: Marquer son église. Les princes en leurs collégiales (IXe-XVe s., Occident chrétien)

Afhankelijk van de geldende gezondheidsvoorschriften zal op 3 en 4 juni het congres Marquer son église. Les princes en leurs collégiales plaatsvinden in Parijs in het congrescentrum van de campus Condorcet, of online via Teams.

Het programma bevat volgende lezingen die relevant zijn voor de Nederlanden:

Donderdag 3 juni 2021:

Virtueel congres: Observant reforms and cultural production in Europe

De Radboud Universiteit Nijmegen host binnen de onderzoeksgroep 'Observer l’Observance' van woensdag 9 tot vrijdag 11 juni een virtueel congres getiteld Observant reforms and cultural production in Europe.

Elke dag staan 4 lezingen gepland tijdens een vooravondsessie van 16u tot 19u. In de sessie van vrijdag 11 juni, die gemodereerd wordt door Anna Dlabačová (Universiteit Leiden) staan 2 lezingen van twee Signumleden over de Nederlanden gepland:

Internationaal webinar, 6-7 mei 2021: Old Books and New Technologies.

Op 6 en 7 mei 2021 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), in samenwerking met de Campus Condorcet te Paris, de Bibliothèque Nationale van Luxemburg, de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag, de universiteiten van Bergen, Gent, Leuven, Luik en Namen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, een internationaal congres over middeleeuwse boeken en de digital humanities in de Lage Landen.

Minicollege van Suzan Folkerts over Geert Grotes bekering in literair-historisch perspectief

In een online college belicht Dr. Suzan Folkerts, conservator van de Deventer Athenaeumbibliotheek, de literair-historische inbedding van Geert Grotes bekering.

Folkerts verhaalt hoe de charismatische prediker uit de veertiende eeuw zich bekeerde en daarna ook andere Deventenaren tot een vromere levensstijl opriep. Wat weten we eigenlijk over zijn bekering en hoe past zijn verhaal in de augustiniaanse traditie van bekeringsverhalen in de middeleeuwen? En hoe pasten Geerts volgelingen zijn oproep toe in hun eigen leven?

Webinar: Patricia Stoop, De speelruimte schrijvende religieuze vrouwen in de late middeleeuwen

Op 3 maart 2021 gaf Signumlid dr. Patricia Stoop een onlinelezing voor de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen over schrijvende vrouwen en religieuze literatuur

Ruusbroec in perspectief. Over het “kijken” en “aanbidden” in de schilderkunst van de latere middeleeuwen

Op vrijdag 30 april 2021 geeft Signumredactielid dr. Tom Gaens, verbonden aan het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen, een digitale lezing via Zoom over de kartuizer Hendrik van Coesfeld.

Internationaal Thomas van Kempen-congres

Dit jaar is het 550 jaar geleden dat Thomas van Kempen is overleden. In het kader hiervan organiseren het Titus Brandsma Instituut en de Radboud Universiteit te Nijmegen op donderdag 19 en vrijdag 20 augustus 2021 een internationaal congres getiteld Thomas a Kempis, his Works and their Reception.

Reeks van het Institut de Recherche et d’Histoire des Textes voortaan vrij online toegankelijk

Sinds 1949 publiceert het Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) de reeks Documents, études et répertoires (DER). De delen uit deze reeks zijn voortaan vanaf 3 jaar na publicatie van het boek toegankelijk op https://www.persee.fr/collection/dirht.

Onder de catalogi en repertoria van handschriften, uitgaven van oorkonden en cartularia en studies over de overlevering van middeleeuwse en antieke teksten zijn voor de religieuze instellingen in Nederlanden alvast volgende studies van belang:

Contributie 2021

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor 2021 te voldoen. De contributie bedraagt 10 euro.

U wordt verzocht dit bedrag over te maken op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44, t.n.v. Rudolf Bosch, Dorpsstraat 37, 7958 RL Koekange, onder vermelding van "Signum 2021".

Pagina's