Actueel

Registers van het abdijarchief van Tongerlo via BHIC online

Dankzij de inspanningen van de abdij van Tongerlo en het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is een substantieel deel van het archief van de abdij van Tongerlo gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor onderzoekers. De premonstratenzer abdij van Tongerlo was een belangrijke speler in het noorden en oosten van Brabant op het religieuze, politieke en economische toneel in de periode 1130-1796. De continuïteit en de brede terreinen waarop de abdij haar invloed liet gelden, staan garant voor uitgebreide onderzoeksmogelijkheden.

Call for papers internationaal symposium The Dynamics of Devotion

Op 27 en 28 oktober 2022 wordt aan de Katholieke Universiteit Leuven een internationaal symposium georganiseerd getiteld The Dynamics of Devotions: About Signposts, Thresholds and Stumbling Blocks in the History of Christian Religious Life. Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van het instellen van de leerstoel Volksreligiositeit aan Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Dubbeltentoonstelling over de heilige Dimpna in Geel in het voorjaar 2022

In het Gasthuismuseum en in de Sint-Dimpnakerk in Geel is tussen 1 april 2022 – 31 augustus 2022 een dubbeltentoonstelling te zien over de heilige Dimpna.

Het Gasthuismuseum toont in de tentoonstelling getiteld Dimpna Verbeeldt een unieke selectie Dimpnaportretten en -beelden. Van uitzonderlijke vijftiende-eeuwse prenten over hedendaagse interpretaties tot het verdwenen luik van Goossen van der Weyden.

Lezingencyclus over Naamse kloosters

Op 15 februari, 15 maart en 17 mei 2022 vinden in Namen drie lezingen plaats over middeleeuwse religieuze instellingen. De lezingen maken onderdeel uit van de vijfdelige lezingencyclus Les Midis de l’Histoire namuroise (2022) die tussen februari en juni elke derde dinsdag van de maand gehouden worden tussen 12:30 en 13:30in de Beurs aan de Place d’Armes te Namen. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.

Tentoonstelling: Grandeur et déchéance. L’héritage patrimonial de l’abbaye de Floreffe

In het kader van de 900ste verjaardag van de oprichting van de abdij van Floreffe door Sint-Norbert brengt de tentoonstelling "Grandeur et dechéance, het erfgoed van de abdij van Floreffe" van 29 oktober 2021 tot 23 januari 2022 samen in het TreM.a in Namen. Uitzonderlijke werken, zoals edelsmeedkunst, schilderijen, beeldhouwwerken, manuscripten, textiel en archieven, worden tentoongesteld.

Onderzoeks- en publicatievoorstellen op basis van gedigitaliseerde archiefbestanden van de ridders van Malta

De redacteurs van de reeks "The Military Religious Orders" (Routledge) hebben een overeenkomst gesloten om onderzoekers te laten werken in de archieven van de hospitaalridders in de Nationale Bibliotheek van Malta. De deelnemende onderzoekers ontvangen digitale kopieën van gearchiveerde manuscripten naar keuze waaruit ze vervolgens kritische edities en vertalingen maken die in deze serie worden gepubliceerd.

Lezing van Aleuna Macarenko over de Bijbel van Floreffe

De tentoonstelling “Grandeur et déchéance” in het TreM.a te Namen brengt tal van prachtige kunstvoorwerpen van de voormalige abdij van Floreffe samen. Voor die gelegenheid is hoogst uitzonderlijk ook de Bijbel van Floreffe vanuit de British Library (signatuur B.L., 17737-38) overgebracht.

Op donderdag 16 december 2021 om 17u30 geeft Aleuna Macarenko (ULiège)een lezing met als titel: « La Bible de Floreffe : un témoin de la production enluminée de l'abbaye de Floreffe au 12e siècle ».

Tentoonstelling Mit Bibel und Spaten over 900 jaar norbertijnen en norbertinessen

In navolging van de tentoonstelling Als de bliksem, die deze zomer in de Parkabdij bij Leuven liep, organiseert ook het Kulturhistorisches Museum van Maagdenburg een groots opgezette internationale tentoonstelling over 900 jaar norbertijnen en norbertinessen. Onder de noemer Mit Bibel und Spaten worden een 150-tal objecten gepresenteerd (8 september 2021 – 9 januari 2022). De nadruk ligt op de middeleeuwen.

Congres De kapittelkerken in de stad Luik tijdens de middeleeuwen. De gebouwen en de mensen

Van 15 tot 17 november 2021 vindt in Luik het colloquium Les collégiales dans la cité de Liège au Moyen Âge. Des bâtiments et des hommes plaats. Congreslocatie is de Academiezaal van de Luikse universiteit, Salle académique, Place du XX août, 7.

Save the date: Voorjaarlezing over norbertijns erfgoed in Vlaams-Brabant

Op zaterdag 11 juni 2022 zal de dagvullende voorjaarslezing in het Villerscollege zich buigen over norbertijns erfgoed in Vlaams-Brabant. De organisatie berust bij het Rijksarchief en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant (Nicolas Mazeure). In de voormiddag komt de geschiendeis van de premonstratenzer kloosters in en om Vlaams-Brabant aan bod, het overzicht en de heuristiek van hun erfgoed en de verstrengeling van norbertijnse belangen in dorpsgemeeschappen op het platteland.

Pagina's