Actueel

“Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550)”. Doctoraatsverdediging Joanka van der Laan

Joanka van der Laan (Rijksuniversiteit Groningen) verdidigt haar proefschrift, dat de titel “Enacting Devotion: Performative Religious Reading in the Low Countries (ca. 1470-1550)” draagt. Promotoren zijn prof. dr. Bart A.M. Ramakers en prof. dr. Sabrina Corbellini. Haar promotie vindt plaats op 26 augustus, om 16.15.

Handschriften uit de Librije van de Bourgondische hertogen online

Op 18 september 2020 is, met enige vertraging, de opening gepland van het nieuwe museum van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). Daar wordt de vijftiende-eeuwse handschriften uit de Librije van de hertogen van Bourgondië gepresenteerd. Tal van handschriften die de tand des tijds overleefd hebben, worden bewaard in de KBR.

MMMONK. Monastieke handschriften uit vier Vlaamse collecties gedigitaliseerd

Monnikenwerk van vroeger en nu, zo kun je MMMONK wel omschrijven, de verzameling historische manuscripten die iedereen virtueel kan doorbladeren. 734 middeleeuwse manuscripten in één virtuele bibliotheek.Vier partners, de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent, sloegen de handen in elkaar voor het project MMMONK, wat staat voor Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open Netwerk Kennis.

Congres: Archéologie hospitalière médiévale et moderne te Limoges op 23 en 24 oktober 2020

Het Centre d’Archéologie et d’Histoire Médiévales des Établissements Religieux of CAHMER is een wetenschappelijke vereniging met haar roots in de archeologie van de monastieke gebouwen uit middeleeuws Noord-Frankrijk. Het CAHMER heeft zijn horizon verruimd naar de geschiedenis en tot in de nieuwe tijden. Bij die verruiming horen ook de hospitalen en leprozerijen. Daarover organiseert het CAHMER te Limoges op vrijdag 23 en zaterdag 2’ oktober 2020 ene congres in Limoges.

Tijdelijke open access Project-MUSE boeken tijdens de coronacrisis

Tot 30 juni 2020 zijn tal van publicaties van Amerikaanse academische uitgeverijen via het project-MUSE vrij toegankelijk.

De startpagina vindt je op https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/

Wij geven alvast een selectie van boeken relevant voor de religieuze instellingen in de middeleeuwen:

Open access boekenreeks van de Luikse universiteit tijdens Coronacrisis

Alle publicaties uit de reeks «Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’université de Liège» zijn toegankelijk en gratis downloadbaar. U vindt ze op https://books.openedition.org/pulg/90

De meest relevante boeken over religieuze instellingen in de Nederlanden tijdens de middeleeuwen zijn:

1. Paul Harsin (dir.), Liège et Bourgogne : https://books.openedition.org/pulg/3062

Van Eyck online in tijden van insluiting omwille van Corona

Confinement, van buitenaf opgelegde opsluiting: de uitbraak van Covid-19 dwingt iedereen om in zijn kot te blijven. Wanneer burgerzin de overhand neemt, komt de middeleeuwse insluiting dichterbij. Misschien kunnen volgende filmpjes het fysiek isolement spiritueel verlichten.

Master class en lezing over kruistochten en Caesarius van Heisterbach door William Purkins

Groningen, 15 mei 2020. In mei 2020 is het 800 jaar geleden dat de cisterciënzer monnik Caesarius van Heiserbach, auteur van de Dialogus miraculorum de stad Gronongen aandeed om in de Martinikerk het reliek van de arm van Johannes de Doper te aanschouwen. Tijdens de tocht deed hij ook zijn ordesklooster Yesse aan, dat net bezuiden de stad gelegen was. De aankomst van de relieken van Johannes de Doper rond 1190 hadden een belangrijke impact op de devotionele praktijken in Grongen.

Wat rest van heiligheid? Relieken in de Nederlanden

Scherpenheuvel, 23 september 2020. Relieken staan de laatste twee decennia volop in de belangstelling. Er verschijnen heel wat publicaties en zelfs tentoonstellingen over. Ze worden volop verhandeld in een sfeer van geheimzinnigheid. Deze studiedag wil enerzijds inzoomen op relieken in de Nederlanden in plaats van het fenomeen globaal te bekijken. Anderzijds wil de studiedag meer aandacht schenken aan de kleine reliekjes voor de ‘gewone gelovigen.

Jesuit Summer School (Ruusbroecgenootschap)

Antwerpen, 7-11 september 2020.
Van 7 tot en met 11 september organiseert het Ruusbroecgenootschap de Jesuit Heritage Summer School: Art and Architecture voor Masterstudenten, PhD-studenten en Postdocs met interesse voor geschiedenis, kunstgeschiedenis, religieuze geschiedenis en 'Jesuit studies'. Ontdek de rijke bijdrage van de Sociëteit van Jezus aan de ontwikkeling van de vroegmoderne kunst en architectuur in Antwerpen.

Pagina's