Links

De onderstaande lijst is zeker niet compleet. Aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom op redactie@contactgroepsignum.eu.

Bibliografieën
Regesta Imperii
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Cartusiana - Geschiedenis van de kartuizerorde in de Nederlanden

Repertoria van religieuze instellingen
Kloosterkaart. Nederlandse middeleeuwse kloosters
Kloosterlijst VU

Repertoria van oorkonden
Diplomata Belgica. The Diplomatic Sources from the Medieval Southern Low Countries
Digitale Charterbank Nederland
Het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant
Cartago - Het Digitaal Oorkondeboek Groningen en Drenthe
Monasterium.net (Online bronnenverzamelingen uit Midden en Oost Europa)
Chartae Galliae
Chartes originales antérieures à 1121 conservées en France
Chartes originales (1121-1220) conservées en France

Repertoria van verhalende bronnen
Narrative sources
CD-rom Middelnederlands

Repertoria van digitale bronnen en repertoria
Medieval Digital Resources (MDR)

Repertoria van handschriften
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
Medieval Manuscripts in Dutch Collections
Manuscripta Mediaevalia (Duitse manuscripten verzamelingen)
Medieval Manuscripts on the Web
Fragmentarium. Digital Research Laboratory for Medieval Manuscript Fragments

Repertoria van kaarten
Cartesius

Projecten en thematische sites
Medieval Memoria Online Database
Medieval Memoria Research
Cities of Readers
Kunera, databank voor pelgrimsinsignes en andere materiële relicten van bedevaarten
Stalla. Middeleeuwse koorbanken: een database
Trajecta
Middeleeuwse handschriften - Website Otto Vervaart
Rechtsgeschiedenis - Website Otto Vervaart
Ruusbroecgenootschap

Ordespecifieke sites
Monasticon Trajectense - Derde orde van Sint Franciscus
Franciscaans Forum
Franciscaans Studiecentrum
Cartusiana - Geschiedenis van de kartuizerorde in de Nederlanden
CERP - Centre d'Etudes et de Recherches Prémontrées - Bibliographie
Centre for Norbertine Studies - Gedigitaliseerde boeken van premonstratenzer auteurs

Bronnencollecties
Utrechtse Kronieken
Belgica. Digitale Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van België
Flandrica. Erfgoedbibliotheken
France-Angleterre 700-1200 - Manuscrits médievaux (800 handschriften)
Gedigitaliseerde uitgaven van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
Monumenta Germaniae Historica
Huygens Resources: Bronnen, data en tools
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Oorkonden van premonstratenzer abdij van Postel (BHIC)
Virtuelles Skriptorium St. Matthias. Der mittelalterliche Bibliotheksbestand der Trierer Abtei St. Matthias digital im Netz

Afzonderlijke bronnen
Codex Eyckensis (Aldeneik)
Antifonarium Tsgrooten (Tongerlo)
Cartularium van de Brugse gilde van de Drie Santinnen
Liber Floridus (Lambertus van Sint-Omaars)
The Rooklooster Register Unveiled

Onderzoeksgroepen
Historici.nl
Onderzoekschool Mediëvistiek
Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte
Réseau belge des médiévistes de langue française
Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici
Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

Archieven
Archieven.nl
Het Rijksarchief in België
De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht
OCMW-archief Brussel

Musea
Museum Catharijneconvent Utrecht
Museum Parcum Leuven
Museum Krona. Museum voor Religieuze Kunst Uden

Hulpmiddelen
Historische woordenboeken - Nederlands (o.a. MNW) en Fries
Lexicon Mediae Latinitatis
M. Gysseling, Toponymisch Woordenboek
E.I. Strubbe en L. Voet, Chronologie, tot p. 200
E.I. Strubbe en L. Voet, Chronologie, p. 201 tot 430
E.I. Strubbe en L. Voet, Chronologie, p. 431 tot 551
Cartularium en archieven van Prémontré