Actueel

Windesheimer klooster in Brugge zwaait de deuren open

In het Engels Klooster te Brugge worden sinds 20 februari 2020 rondleidingen worden gehouden door vzw Sacred Books.

900 jaar premonstratenzerorde: een bundeling van alle initiatieven

In 2021 is het 900 jaar geleden dart de rondtrekkende prediker Norbert van Gennep in het Noord-Franse Prémontré de basis legde van wat de grootste orde van reguliere kanunniken in de Christenheid zou worden. De orde van de premonstratenzers of norbertijnen viert dit, net als veel lokale gemeenschappen. Zie voor een overzicht van de verrschillende initiatieven: www.900premontre.org.

Call for Papers: Building the Medieval Diocese. Strategies, Agents and Instruments

Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de kathedraal van Burgos organiseert de Spaanse Universidad de Burgos van 9 tot 11 december 2020 een congres waarbij de dynamiek, de strategieën, de instellingen en het personeel achter de opbouw van de middeleeuwse bisdommen.

Call for Papers: Old Books and New Technologies: Medieval Books and the Digital Humanities in the Low Countries

Op 29 en 30 oktober 2020 organiseert de Koninklijke Bibliotheek van België samen met een aantal internationale en Belgische bibliotheken en met vijf Belgische universiteiten het internationale congres “Old Books and New Technologies: Medieval Books and the Digital Humanities in the Low Countries”. Voorstellen voor een lezing kunnen ingestuurd worden tot 31 maart 2020.

Vrouwen in de Middeleeuwen. Persoonlijke Devotie en Publieke Ambitie

Jaarlijks organiseert de stad Zutphen een Middeleeuwen symposium, ditmaal op vrijdag 12 juni 2020 met als thema ‘Vrouwen in de middeleeuwen’. Johan Oosterman en Hans Busio hebben een programma samengesteld dat zowel persoonlijke devotie als de publieke ambitie van vrouwen in de late middeleeuwen een forum geeft.

Tijdens het symposium op vrijdag 12 juni stellen zeven onderzoekers middeleeuwse vrouwen voor, die er in slaagden een stevige stempel te drukken op hun leven en omgeving.

SYMPOSIUMPROGRAMMA

Archaeologia Mediaevalis over vuur op 12 en 13 maart 2020

Archaeologia Mediaevalis richt zich op de archeologie van de middeleeuwen en de nieuwe tijden in de drie Belgische gewesten en de aangrenzende gebieden. De 43ste editie vindt plaats in de Moulins de Beez in het gelijknamige dorp bij Namen op donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2020.

In het uitgebreide programma dat openstaat voor meer dan alleen vakspecialisten uit de archeologie en aanverwante disciplines wijzen we op de lezingen van:

- Brigitte Neuray, L’incendie du monastère de Stavelot par les Vikings, mythe ou réalité ? (12 maart, 11u40)

Lezing over Drievuldigheidsfeest bij de Luikse benedictijnen

Op woensdag 13 mei 2020 geeft prof. Florence Close (Universiteit Luik) de lezing: “L’évolution de la définition de la fête de la Trinité (abbaye de Saint-Laurent à Liège)”.

In deze lezing bespreekt zij het feest van Trinitas, ook het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid genaamd, dat valt op de zondag na Pinksteren.

Voorjaarslezingen Ruusbroecgenootschap

Op vrijdag 3 april en vrijdag 8 mei 2020 organiseert het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen twee voorjaarslezingen die betrekking hebben op de middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen.

Lezing over de kartuizers en hun Zelemse klooster

Op 8 mei 2020 geeft dr. Tom Gaens (Cartusiana / Ruusbroec genootschap) een publiekslezing getiteld: “Uit het oog en toch niet helemaal uit het hart. Over de kartuizers en over hun Zelemse klooster”.

Deze lezing wordt georganiseerd door de Geschiedkundige Kring Groot-Herk en vindt plaats in De Markthallen, Markt 2 in 3540 Herk-de-Stad.

Pagina's