Actueel

XXste Colloquium de Brabantse Stad: 'Geleefd geloof. Religie in de Brabantse steden'

Op 13 en 14 oktober 2023 organiseert de Belgisch-Nederlandse ‘Stichting Colloquium De Brabantse Stad’ in Antwerpen haar driejaarlijkse colloquium over de geschiedenis van de steden in het Hertogdom Brabant. Dit jaar is het thema 'Geleefd geloof. Religie in de Brabantse steden van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw'.

Afscheidssymposium Paul Trio over het middeleeuwse Ieper

Ieper, 15 september 2023. Ons medelid, recensent en jarenlang redactielid, prof. dr. Paul Trio (KU Leuven en KULAK) gaat binnenkort op emeritaat.

Congres over dranken aan tafel bij de premonstratenzers

Floreffe, 21-24 september 2023. Het Centre d’Études et de Recherches Prémontrées (CERP) organiseert haar bijeenkomst dit jaar, van donderdag 21 tot zondag 24 september, in de abdij van Floreffe met overnachtingen in het Ibis-hotel te Suarlée, en uitstappen naar Heylissem, Grimbergen en Leffe. Het thema is “Breuvages à la table des prémontrés (eau, vin, cidre, bière, potions…): production, gestion et consommation”.

Tentoonstelling Saint Ursmer de Lobbes, 1200 ans de dévotion

Abdij van Bonne-Espérance, elke zondagnamiddag van 18 juni tot 8 oktober 2023. Op 26 maart 823 vond de elevatio van de relieken van de heilige Ursmarus plaats. Deze heilige stichter van het kapittel dat hoorde bij de abdij van Lobbes, leidde deze benedictijnenabdij van 691 tot 711.

Monasticon belge online

Hoewel de meest recente delen van het Monasticon belge al meer dan kwarteeuw oud zijn, zijn deze bijdragen over de geschiedenis van de kloosters in België nog vaak de referentie. Het Monasticon belge werd opgestart door de benedictijn Ursmer Berlière, die de delen voor de provincies Namen, Henegouwen en Luik schreef. In de tweede helft van de twintigste eeuw zette het Centre national de recherches d'histoire religieuse of Nationaal onderzoekscentrum voor religieuze geschiedenis dit werk voort.

Colloquium: Pensée politique et gouvernement dans l’Occident médiéval (XIe – début XIIIe siècles.)

Dit congres (10-12 mei 2023) over de politieke gedachten in de lange twaalfde eeuw wil de theoretische modellen die in deze periode gehanteerd werden afzetten tegen de politieke praxis. Daarnaast wil het peilen naar de doelstellingen en re receptie van de werken waarin deze politieke beschouwingen vervat zijn.

Lezing Catherine Rosbrook over monastieke ruimte in tiende-eeuws Lotharingen

In het kader van de Medieval Seminar Series Lunch Lectures gaan aan het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de UGent op 21 april twee lezingen door, waarvan één over middeleeuwse religieuze instellingen in de Nederlanden.

Verzoek contributie 2023

Om de activiteiten van de Contactgroep Signum, zoals het bijhouden van de website en het organiseren van het jaarlijkse symposium, ook aankomende tijd mogelijk te maken, willen we u vriendelijk verzoeken om de contributie voor het jaar 2023 te voldoen (voor zover u dat nog niet gedaan heeft), door 10 euro te storten op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44 (BIC INGBNL2A), t.n.v. R.J. Stapel te Leiden, ovv 'Contributie Signum 2023'. Nog geen lid? Nieuwe leden zijn meer dan welkom.

Uitbreiding bestuur Contactgroep Signum

We zijn verheugd een uitbreiding van het Signum bestuur bekend te kunnen maken: Melina Reintjens (UGent). Melina studeerde in 2014 af in de onderzoeksmaster Art & Visual Culture aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een focus op opdrachtgevers van religieuze kunst in de zestiende eeuw. Na haar studie was ze betrokken bij verschillende tentoonstellings- en onderzoeksprojecten bij kasteel Huis Bergh en kasteel Heeswijk.

Contactdag over norbertijnen in Henegouwen en Artois

De eenendertigste contactdag voor belangstellenden van de werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden vindt plaats op zaterdag 6 mei 2023. In de abdij van Bonne-Espérance worden de geschiedenis van deze belangrijke Henegouwse abdij toegelicht en komen andere premonstratenzer kloosters in Henegouwen en Artesië aan bod. De sprekers zijn Maurice Servais, Janick Appelmans, Edward De Maesschalck en Christof Leduc. Het programma en een korte inhoud van de lezingen leest u hier.

Pagina's