Lunchlezing over de Brusselse mirakelhosties en de vroegste contrareformatorische experimenten in Sint Goedele

Gent, 17 mei 2024
Op vrijdag 17 mei, van 13u30 tot ten laatste 13u45, organiseert het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies de derde lunchlezing van de voorjaarscyclus 2024. Deze dubbellezing gaat door in het Blandijngebouw (Blandijnberg 2, 9000 Gent) in de vergaderzaal van het faculteitsbestuur. Tijdens deze sessie zullen de beide sprekersfocussen op de middeleeuwse materiële cultuur in de Lage Landen. Zij doen dit vanuit verschillende domeinen en verschillende periodes: vroegmiddeleeuwse archeologie en zestiende-eeuwse religieuze materiële cultuur.

Dr. Ewoud Deschepper (archeologie), ‘Een nieuwe onderzoeksbalans. Archeologie van de vroege middeleeuwen in Vlaanderen’

Melina Reintjens (geschiedenis), ‘Gegeven om gebruijckt te worden ter eere van den heiligen Sacrament: Brusselse mirakelhosties en de vroegste contrareformatorische experimenten in Sint Goedele (ca. 1525-1550)’