Actueel

Koorboekblad uit Lebuïnuskapittelkerk keert na ruim 500 jaar terug naar Deventer

De Athenaeumbibliotheek Deventer heeft een blad uit een antifonarium uit de Lebuinuskerk aangekocht. De aankoop is bijzonder, want er zijn nauwelijks boeken uit de Lebuinuskerk bewaard gebleven van voor de Reformatie. Daarnaast zijn er in Deventer tot nu toe helemaal geen boeken of bladen uit de Lebuinuskerk.

Verdiepingscursus (kerkelijke) heraldiek

Antwerpen, 10 november 2022: Kloosters, kathedralen en kleine kerkgebouwen. Allemaal dragen ze tekenen van mecenassen en notabelen die door middel van wapen- of rouwschilden hun naam aan deze plekken verbinden. Van adelijke families tot clerici en religieuze orden. Welke functies hadden wapentekens? Wat is de symboliek of betekenis ervan? Welke info verschaffen ze ons en waar kunnen we verder terecht bij zulk onderzoek?

Online lezing van Ingrid Falque, ‘Praying and Meditating With and Through Images in the Late Medieval Low Countries. The Case of Early Netherlandish Painting’

Op 19 oktober geeft Ingrid Falque (Université catholique de Louvain) van 17u tot 18u een uiteenzetting over Praying and Meditating With and Through Images in the Late Medieval Low Countries. The Case of Early Netherlandish Painting.

1572: een religieus rampjaar? (Symposium Maand van de Geschiedenis)

In het kader van de Nederlandse Maand van de Geschiedenis (met als thema: Wat een ramp!) organiseert het Centrum voor Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam een lezingenmiddag in Amsterdam, maandag 31 oktober 2022, over de gevolgen van de gebeurtenissen in het jaar 1572, dit jaar veel in herinnering gebracht als de 'geboorte van Nederland', voor het religieuze landschap in de Noordelijke Nederlanden. Toegang is gratis. Aanmelden kan via hdc@vu.nl.

Lezingenreeks Abdij van Park

Op vijf donderdagavonden vanaf 29 september wordt een lezingenreeks over het onderzoek en de restauratie van de Abdij van Park georganiseerd. Voor meer informatie: https://visitleuven.be/abdijvanpark/activiteiten

Signum symposium 2022: De parochiekerk in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd

De Contactgroep Signum organiseert haar jaarlijkse symposium in 2022 in Gouda, op zaterdag 27 augustus 2022 (Streekarchief Midden Holland, Steenlandzaal). Het thema betreft de 'De parochiekerk in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd', waarbij we zullen aansluiten bij de tentoonstelling Beleef het Wonder van Gouda.

Beleef het wonder van Gouda

Van 14 april tot 2 oktober 2022 loopt in Gouda een tentoonstelling over de glasramen en vele andere kunstschatten uit de Sint-Janskerk die, vaak anders dan elders, bewaard werden. De locaties van deze opzienbarende tentoonstelling zijn Museum Gouda en zijn buurman, de Sint-Janskerk in de monumentale binnenstad van Gouda. Dat is niet alleen de langste kerk van Nederland, maar vanaf april 2022 ook de meest besproken kerk. Want binnen neem je tijdelijk afscheid van de wereld die je kent.

Lezing over de uitgave van de pauselijke documenten voor het bisdom Terwaan

Op 25 mei 2022 geeft Jean-Charles Bédague (Archives de France) in Namen een lezing over de pauselijke charters voor het bisdom Terwaan. De lezing heeft als titel: 'Morinia Pontificia: repérer, analyser, éditer les actes pontificaux du diocèse de Thérouanne jusqu’en 1198. De voordracht maakt onderzeel uit van de lezingencyclus Pratiques médiévales de l’écrit.

De lezing zal plaatsvinden in de Faculté de Philosophie et Lettres,
lokaal L43 (Séminaire Classiques), 4de verdieping van de Université de Namur,
61, rue de Bruxelles, B 5000 Namur.

Oproep themanummer Fenestella

Voor een themanummer over Configuring Monastic Architectural Settings. Early Medieval Experiments doet Fenestella een oproep voor bijdragen. Fenestella is een meertalig academisch en peer-reviewed open access tijdschrift. Het publiceert wetenschappelijke bijdragen over middeleeuwse kunst en architectuur, vanaf de late oudheid tot ongeveer 1400 en beslaat zowel het Latijnse West-Europa, het Byzantijnse oosten als de wereld van de Islam. Voorstellen kunnen ingediend worden via de website van Fenestella tot 30 juni 2022.

Gerestaureerde Luikse oorkonden online

De afgelopen 11 jaar werden meer dan 4.500 oorkonden uit het Rijksarchief Luik (www.arch.be/luik) gerestaureerd, met de steun van het Fonds David Constant (Koning Boudewijnstichting). Bijna 1.900 van deze oorkonden zijn intussen online raadpleegbaar. De 374 oorkonden van de Sint-Pieterskerk uit de periode 1228-1778 zijn de meest recente aanvulling aan de database.

Pagina's