Presentatie project Amsterdamse Gasthuisarchieven en nalatenschap Bas de Melker over Amsterdamse kloosters

De stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam beoogt de toegankelijkheid en het bevorderen van het gebruik van de oudste archieven van de stad, om zo de kennis over middeleeuws Amsterdam te vergroten en onder een zo breed mogelijk publiek te verspreiden. Oprichter Bas de Melker (1960-2018), binnen Signum ook pionier als redactiesecretaris, deed voor zijn proefschrift uitgebreid onderzoek naar de Amsterdamse gasthuisarchieven en legde de resultaten daarvan vast in duizenden digitale onderzoekbestanden. Daarbij kraakte hij de code van de vijf oudste gasthuisarchieven en maakte hij transcripties van een aantal bijzondere bronnen.

Op 14 oktober stelt de SMAA in het kader van het project Amsterdamse Gasthuisarchieven de inventaris en database Gasthuisarchieven Amsterdam tot 1578 voor. Op dezelfde dag worden ook twee boeken van wijlen Bas de Melker voorgesteld.

Metamorfose van Stad en Devotie is de handelseditie van de Melkers dissertatie over het Amsterdam van de jaren 1385-1435. De dissertatie zelf wordt uitgegeven naar de tekst van Bas de Melker uit 2002, maar er is een epiloog aangehangen over de laatste 20 jaar onderzoek, en het notenapparaat is bij de tijd gebracht. Hieraan is gewerkt door een redactie bestaande uit Mariƫlle Callenbach, Tom Gaens, Patrick Vlegels en Koen Goudriaan. Het boek wordt uitgegeven door de Hilversumse uitgever Verloren.

Op diezelfde dag verschijnt ook Bas de Melkers editie van het 'Liber benefactorum' van het kartuizerklooster bij Amsterdam. Het wordt uitgegeven in de reeks Studia Cartusiana bij de Leuvense uitgeverij Peeters. De redactie is in handen van Tom Gaens en Koen Goudriaan.