Save the date: Signum symposium 2021

Op 6 november 2021 in de voormiddag organiseert Signum een online symposium onder de titel Initiatiefnemers, draagvlak en materiële representatie van middeleeuwse kloosters. De casus van de Delftse kartuis.

In 1469 stichtte Frank van Borselen, weduwnaar van Jacoba van Beieren, een kartuizerklooster onder de rook van Delft. Waarom hij, waarom toen, waarom hier – en waarom een kartuis? Het zijn vragen die zich alleen laten beantwoorden door een analyse van het uitgebreide netwerk dat bij het initiatief en de begunstiging betrokken was. Hoewel een late stichting, wist de Delftse kartuis zich snel te ontwikkelen tot een bloeiend klooster. In 1572, in de beginfase van de Opstand tegen Spanje, werd het gesloopt. Het klooster is in 1959 als eerste in Nederland volledig opgegraven. De in 1975 verschenen publicatie hierover, hoewel summier, wordt door archeologen gezien als een mijlpaal. Dat de kartuis slechts een eeuw bestond, bleek een archeologische buitenkans. Het chronologisch compacte vondstcomplex kan namelijk als referentiemateriaal dienen voor andere kloosteropgravingen.

Meer details en het volledige programma volgen later.