Programma online Signumsymposium 6 november 2021

In de ochtend van 6 november 2021 organiseert Signum een online symposium over het Delftse kartuizerklooster getiteld Initiatiefnemers, draagvlak en materiële representatie van middeleeuwse kloosters. De casus van de Delftse kartuis. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk via patricia.stoop@uantwerpen.be. Na inschrijving ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen via Zoom.

In 1469 stichtte Frank van Borselen, weduwnaar van Jacoba van Beieren, een kartuizerklooster onder de rook van Delft. De Delftse kartuis wist zich snel te ontwikkelen tot een bloeiend klooster. In 1572, in de beginfase van de Opstand tegen Spanje, werd het gesloopt. Het klooster is in 1959 als eerste in Nederland volledig opgegraven. Dat de kartuis slechts een eeuw bestond, bleek een archeologische buitenkans. Het chronologisch compacte vondstcomplex kan namelijk als referentiemateriaal dienen voor andere kloosteropgravingen. In hun lezingen bespreken Gerrit Verhoeven en Steven Jongma respectievelijk de stichting en het netwerk van de Delftse kartuizers en een voorproefje van de resultaten van het archeologische onderzoek dat sinds de jaren zestig is uitgevoerd.

Programma

10:00-10:10: Verwelkoming/Introductie van het thema

10:10-10:40: Het Delftse netwerk van Frank van Borselen en de stichting van het
kartuizerklooster
– Gerrit Verhoeven

10:40-11:10: Van chantepleur tot centaur. De opgraving van het Delftse kartuizerklooster opnieuw bekeken – Steven Jongma

11:10-11:30: Discussie

11:30-11:45: Pauze

11:45-13:00: Ledenvergadering

Resumés

Het Delftse netwerk van Frank van Borselen en de stichting van het kartuizerklooster - Gerrit Verhoeven (freelance historicus en archivaris)
Delft was een van de Hollandse steden die in de vijftiende eeuw probeerden de groei van het aantal kloosters in te dammen. Desondanks kon Frank van Borselen, weduwnaar van Jacoba van Beieren, in 1469 een kartuizerklooster stichten onder de rook van de stad. Waarom hij, waarom toen, waarom hier – en waarom een kartuis? Het zijn vragen die zich alleen laten beantwoorden door een analyse van het uitgebreide netwerk van mensen die bij het initiatief en de begunstiging betrokken waren.

Van chantepleur tot centaur. De opgraving van het Delftse kartuizerklooster opnieuw bekeken - Steven Jongma (stadsarcheoloog van Delft)
Hoewel een late stichting, wist de Delftse kartuis zich snel te ontwikkelen tot een bloeiend klooster. In 1572, in de beginfase van de Opstand tegen Spanje, werd het gesloopt. Bijna 400 jaar bleef het terrein nagenoeg onaangeroerd onder de weilanden liggen. Toen hier in 1959 een woonwijk werd aangelegd, kwamen de uitzonderlijk goed bewaarde fundamenten pas weer aan het licht. Wat volgde was de eerste grootschalige opgraving van de stad en de eerste volledige kloosteropgraving van het land. In 1975 is een greep uit het vondstmateriaal gepubliceerd. Momenteel wordt gewerkt aan een complete inventarisatie en publicatie. In deze lezing wordt een voorproefje geboden.