Bibliografie

Somers A. Wat als...? Een vroegmoderne denkoefening over de unie van de Gentse kapittels van Sint-Veerle en Sint-Baafs. In: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Gent: Academia Press; 2016. p. 47-62.
Somers A. Bij de graven van Vlaanderen. In: Mantels R, Van Bruaene A-L, Verbruggen C, Deneckere G, editors. Geloven in Gent. Plaatsen van het religieuze verleden. Gent: Academia Press; 2015. p. 52-7. Abstract
Somers A. De armenzorg in Gent sinds de middeleeuwen. Vol 26. Brussel: Algemeen Rijksarchief ; 2011.