Bibliografie

Verweij M. A infallible manuscript? The Adrian VI codex. 1499-1509. In: François W, Watteeuw L, Kenis L, editors. Manuscripts & Precious Books in the Maurits Sabbe Library - KU Leuven. Leuven: Peeters; 2019. p. 36-7.
Verweij M. De boekproductie in het middeleeuwse Mariënhage. In: Erven W, Pijls N, Arts N, Toorians L, editors. Florarium temporum (Bloemhof der tijden). Een laatmiddeleeuwse wereldkroniek door Nicolaas Clopper, geschreven in het Klooster Mariënhage bij Eindhoven. Hilversum: Verloren; 2018. p. 121-45. Abstract
Verweij M. Vergilius aan de Dommel. Het Odagedicht van Willem van de Ven (1570). Inleiding, editie en vertaling. In: Bijsterveld AJA, Roelvink V, Biemans J, editors. Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. Woudrichem: Pictures Publishers-Stichting Brabantse Bronnen; 2016. p. 166-77.
van Tongeren L, Bijsterveld AJ, Verweij M. Naschrift: De officie- en misteksten in relatie tot Oda’s vita. In: Bijsterveld AJA, Roelvink V, Biemans J, editors. Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. Woudrichem: Pictures Publishers-Stichting Brabantse Bronnen; 2016. p. 156-65.
Verweij M. Les manuscrits des oeuvres de Sigebert de Gembloux à la Bibliothèque royale de Belgique. In: Straus J-P, editor. Sigebert de Gembloux. Vol 79. Turnhout: Brepols; 2015. p. 91-116. (Textes et Etudes du Moyen Âge; vol 79).
Verweij M. De Brugse scholaster Johannes Fevynus (1490-1555), lezer van Erasmus. In: Hermand X, Renard E, Van Hoorebeeck C, editors. Lecteurs, lectures et groupes sociaux au Moyen Âge. Actes de la journée d’étude organisée par le Centre de recherche “Pratiques médiévales de l’écrit” (PraME) de l’Université de Namur et le Département des Manuscrits de la BRB, Bruxelles, 18 mars 2010. Vol 17. Turnhout: Brepols; 2014. p. 133-45. (Texte, Codex & Contexte; vol 17).