Bibliografie

Vannieuwenhuyze B. Een speld in een hooiberg. De manuscriptkaart van de noordelijke omgeving van de Sint-Goedelekerk, de oudst bekende Brusselse kaart? In: De Baerdemaecker W, editor. Feestbundel Jaak Ockeley. Bi den heylighen Cruce van Assche, Ic wil een goed Brabander wesen. Asse: Koninklijke Heemkring Ascania; 2018. p. 498-512.
Dewilde B, Vannieuwenhuyze B. A Tangible Past. History Writing and Property Listing by the Brussels Seven Sorrows Confraternity, c. 1685. In: Thelen ES, Speakman Sutch S, editors. The Seven Sorrows Confraternity of Brussels. Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries). Vol 37. Turnhout: Brepols; 2015. p. 3-18. (Studies in European Urban History (1100-1800); vol 37).
Jacobs M, Vannieuwenhuyze B. Sint-Guido, alias Sint-Wijden, in de microtoponymie van Anderlecht. In: Sint-Guido van Anderlecht. Eeuwen van volksdevotie. Brussel: Erfgoedcel Brussel; 2013. p. 69-79. Abstract
Vannieuwenhuyze B. Goedele, een Brusselse heilige? In: Dierckx F, De Mey R, Latoir R, Van Biesen F, editors. Een maagd belaagd. 1300 jaar Heilige Gudula in 20 cultuurhistorische bijdragen. Herdersem: Heemkundige Kring De Faluintjes; 2012. p. 210-24.