Bibliografie

Van Belle R. Grafmonumenten in de twaalfde-zestiende eeuw. In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 151-61.
Trio P. De zorg voor lichaam en ziel in het licht van de eeuwigheid (late middeleeuwen). In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 237-43.
De Witte H. Schilderen voor het hiernamaals : grafschilderkunst in het Brugse in de late middeleeuwen. In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 163-71.
Meijns BL. De laatste rustplaats als politiek statement : de landsheerlijke begraafplaatsen (negende-dertiende eeuw). In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 183-93.
Kupper J-. De graven van de prinsbischoppen van Luik. In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 137-45.
van Bueren T. Vrome schenkingen: niet alleen om in de hemel te komen. In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 227-35.
Mignot P. Sterven op het platteland tussen 550 en 1750. Archeologie van het parochiale kerkhof van Froidlieu. In: Balace S, De Poorter A, editors. Tussen Hemel en Hel. Sterven in de middeleeuwen. 600-1600. Brussel: Mercatorfonds-Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 2010. p. 175-81.
Balace S. Les influences antiques dans l’orfèvrerie mosane. In: Van Den Bossche B, Barlet J, editors. L’art mosan. Liège et son pays à l’époque romane du XIe au XIIIe siècle. Liège: Editions du Perron; 2007. p. 136-43.