Bibliografie

Lourens P, Lucassen J. Ambachten in Nederland, een beknopt overzicht. In: Goudriaan K, editor. De Gilden te Gouda. Gouda-Zwolle: Stedelijke Musea-Waanders; 1996. p. 9-19.
Goudriaan K. Gilden en broederschappen in de Middeleeuwen. In: Goudriaan K, editor. De Gilden te Gouda. Gouda-Zwolle: Stedelijke Musea-Waanders; 1996. p. 20-63.
Goudriaan K. Gilden en broederschappen in de Middeleeuwen. In: Goudriaan K, editor. De Gilden te Gouda. Gouda-Zwolle: Stedelijke Musea-Waanders; 1996. p. 20-63.
Hulshof M. De Gilden. In: Goudriaan K, editor. De Gilden te Gouda. Gouda-Zwolle: Stedelijke Musea-Waanders; 1996. p. 86-148.
Hulshof M. De Goudse ambachtsgilden. In: Goudriaan K, editor. De Gilden te Gouda. Gouda-Zwolle: Stedelijke Musea-Waanders; 1996. p. 64-85.
Goudriaan K. De vroegste kloosterstichtingen in Gouda. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude". 1996;14:10-8.
Goudriaan K. Maria ter Nood Gods. Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude". 1996;14(4):93-100.
Goudriaan K. Een kroniekje van het klooster Sint-Michiel-in-Den-Hem. In: van Aesch FHJ, editor. Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven. Vol 20. Schoonhoven: Streekarchief Krimpenerwaard; 1995. p. 7-17. (Historische Encyclopedie Krimpenerwaard; vol 20).
Goudriaan K. De drukpers van Den Hem: een bijdrage. In: van Aesch FHJ, editor. Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven. Vol 20. Schoonhoven: Streekarchief Krimpenerwaard; 1995. p. 114-44. (Historische Encyclopedie Krimpenerwaard; vol 20).
Goudriaan K. Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem. In: van Aesch FHJ, editor. Het klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven. Vol 20. Schoonhoven: Streekarchief Krimpenerwaard; 1995. p. 85-113. (Historische Encyclopedie Krimpenerwaard; vol 20).