Bibliografie

Goudriaan K. Een netwerk van devoten. In: Goudriaan K, editor. Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). Vol 166. Hilversum: Verloren; 2017. p. 49-55. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 166).
Goudriaan K. Gebed zonder ophouden. In: Goudriaan K, editor. Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). Vol 166. Hilversum: Verloren; 2017. p. 73-97. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 166).
Besseling J, Goudriaan K. De Purmerendse katholieken en de kloostererfenis na 1572. In: Goudriaan K, editor. Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). Vol 166. Hilversum: Verloren; 2017. p. 148-57. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 166).
Goudriaan K. In de geest van de Moderne Devotie. In: Goudriaan K, editor. Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). Vol 166. Hilversum: Verloren; 2017. p. 43-8. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 166).
Goudriaan K. Gebed zonder ophouden. In: Goudriaan K, editor. Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). Vol 166. Hilversum: Verloren; 2017. p. 73-97. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 166).
Besseling J, Goudriaan K. De neergang van het Sint-Ursulaklooster, ca. 1520-1580. In: Goudriaan K, editor. Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). Vol 166. Hilversum: Verloren; 2017. p. 137-47. (Middeleeuwse Studies en Bronnen; vol 166).
Goudriaan K. Geert Grote, On Simony to the Beguines, and Church Reform. In: Goudriaan K, editor. Piety in Practice and Print. Vol 4. Hilversum: Verloren; 2016. p. 74-95. (ReLiC. Studies in Dutch Religious History; vol 4).
Goudriaan K. The Regular Observance of Women Converts of St. Augustine. In: Goudriaan K, editor. Piety in Practice and Print. Vol 4. Hilversum: Verloren; 2016. p. 153-79. (ReLiC. Studies in Dutch Religious History; vol 4).
Goudriaan K. Geert Grote. A Founder Fading into Oblivion? In: Goudriaan K, editor. Piety in Practice and Print. Vol 4. Hilversum: Verloren; 2016. p. 204-15. (ReLiC. Studies in Dutch Religious History; vol 4).