Bibliografie

Schepers K. Het mystieke leven van de zusters Agnieten. In: Kienhorst H, Kuys JAE, editors. Een verborgen leven: Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw. Arnhem-Nijmegen: Historisch Museum Arnhem-Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies; 2011. p. 135-50.
Kuys JA. Schulden en studiebeurzen. Kardinaal Niccolò Capocci en zijn nalatenschap in het bisdom Utrecht. In: Elias GBJ, Smit-Buit W, Ummels HAM, van Woerden AC, editors. Veluwse en andere geschiedenissen. Liber amicorum drs. R.M. Kemperink. Hilversum: Verloren; 2010. p. 59-71.
Kuys JA. Zicht op klerikale rijkdom en armoede? De Zeeuwse geestelijke stand als belastingbetaler in de rekeningen van de geestelijke subsidie van 1532. In: Gubbels M, Jansen CJH, editors. Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem. Vol 53. Nijmegen: Gerard Noodt Instituut; 2010. p. 105-24. (Rechtshistorische Reeks; vol 53).
Kuys JA. Weltliche Funktionen spätmittelalterlicher Pfarrkirchen in den nördlichen Niederlanden. In: Trio P, De Smet M, editors. The use and abuse of sacred places in late medieval towns . Vol 38. Leuven: Leuven University Press; 2006. p. 27-45. (Mediaevalia Lovaniensia. Series 1. Studia; vol 38).