Bibliografie

Decavele J. Het waarheidsgehalte in de preken van Broeder Cornelis van Dordrecht in Brugge (1566-1574). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 2011;148(1):3-44.
Decavele J. Pastoor en prelaat in de Reformatietijd. In: de Kort J, Lockefeer J, editors. Cornelius Jansenius van Hulst. 1510-1576. Theoloog en Pastor. Bisschop van Gent. Hulst: Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’; 2010. p. 105-36.
Trio P, Put E. Lijst van de abten. 1136-1797. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. 481.
Bral G-. Excursus: archeologsiche opgravingen op de site van de voormalige abdij- en parochiekerk. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. p. 106-13.
Van Herck H. Het domein als bestaanzekerheid: verwerving en beheer van het patrimonium. In: Decavele J, De Maeyer J, Quaghebeur P, Trio P, editors. De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis. Drongen-Leuven: Oude Abdij van Drongen-Kadoc-K.U. Leuven; 2006. p. 203-27.