Bibliografie

Bergsma W. Suffridus Petrus als landshistorieschrijver. In: van Berkel K, Cools H, Mol JA(H), Janssen L, editors. Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd. 2nd ed. Hilversum: Verloren; 2019. p. 213-54. Abstract