Bibliografie

Bergsma W. Suffridus Petrus als landshistorieschrijver. In: van Berkel K, Cools H, Mol JA(H), Janssen L, editors. Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd. 2nd ed. Hilversum: Verloren; 2019. p. 213-54. Abstract
Cools H. Het markizaat Veere: een relict van het Bourgondisch-Habsburgse adelsbeleid. In: Blom P, Henderikx P, van Herwijnen G, editors. Borsele-Bourgondië-Oranje. Heren en markiezen van Veere en Vlissingen, 1400 – 1700. Vol 35. Hilversum: Verloren; 2009. p. 11-26. (Amsterdamse Historische Reeks, Grote serie; vol 35).