Bibliografie

Vandamme L, Stabel P, Dumolyn J, Brown A, Martens MP, Gabriëls N, et al. Brugge in de zestiende eeuw: een ‘terugkeer naar de normaliteit. In: Dumolyn J, Brown A, editors. Brugge. Een middeleeuwse metropool. 850-1550. Gorredijk: Sterck & De Vreese; 2019. p. 365-409. Abstract
Trio P. Colard Mansion and the Bruges Guild of Book Producers and Merchants (1457/58-1484). In: Hauwaerts E, de Wilde E, Vandamme L, editors. Colard Mansion. Incunabula, Prints and Manuscripts in Medieval Bruges. Gent: Snoekc; 2018. p. 43-51.
Derolez A. De wereld van het middeleeuwse boek: een codicologische benadering. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 109-25.
Decorte J. Lezend omgaan met de wereld in de Middeleeuwen. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 95-106.
Bossier F. Het grote intellectuele parcours in de Middeleeuwen. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 79-92.
Vandamme L, Geirnaert N. Cisterciënzerbibliotheken in het middeleeuwse Vlaanderen: handschriften uit de abdijen Ten Duinen, Ter Doest en Clairmarais. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 57-76.
Vandamme L, Geirnaert N. Cisterciënzerbibliotheken in het middeleeuwse Vlaanderen: handschriften uit de abdijen Ten Duinen, Ter Doest en Clairmarais. In: Busine L, Vandamme L, Geirnaert N, Leyts S, editors. Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst. Tielt: Lannoo; 2002. p. 57-76.