Bibliografie

den Hartog E. De bouwvolgorde van de Munsterkerk: een analyse aan de hand van de kapitelen. In: van der Bruggen H, Caris E, Wolters L, editors. De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster. Zwolle: WBooks-Stichting Rura Roermond; 2020. p. 118-39.
den Hartog E. Een intrigerend hoofdje. In: van der Bruggen H, Caris E, Wolters L, editors. De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster. Zwolle: WBooks-Stichting Rura Roermond; 2020. p. 54-61.
den Hartog E. Medieval and Early Renaissance Building Inscriptionsin the Northern Netherlands. In: La pierre comme porteur de messages du chantier de construction et de la vie du bâtiment. Vol 21. Paris-Braine-le-Château: Safran-Centre International de Recherches Glyptographiques ; 2019. p. 203-18. (Actes du Colloque International de Glyptographie; vol 21).
den Hartog E. Relieken en hun invloed op de West-Europese kerkarchitectuur. In: Schriemer I, editor. Relieken. Zwolle-Utrecht: Wbooks-Museum Catharijneconvent; 2018. p. 54-63.
den Hartog E. Een hoofd vol relieken. In: Schriemer I, editor. Relieken. Zwolle-Utrecht: Wbooks-Museum Catharijneconvent; 2018. 187. Abstract
den Hartog E. On the Lotharingian copies of the Aachen palatine chapel of circa 1000. In: Margue M, Pettiau H, editors. La Lotharingie en question. Identités, oppositions, intégration/Lotharingische Identitäten im Spannungsfeld zwischen integrativen und partikularen Kräften. Actes des 14es Journées lotharingiennes, 10–13 octobre 2006, Université du Luxembourg. Vol 26. Luxembourg: Section Historique de l’Institut Grand-Ducal; 2018. p. 391-420. (Publications du CLUDEM; vol 26).
den Hartog E. Zegenende arm. In: Schriemer I, editor. Relieken. Zwolle-Utrecht: Wbooks-Museum Catharijneconvent; 2018. 120.
den Hartog E. Op de grens van laatgotiek en renaissance. In: Peterse H, Rooker E, Camps R, Emmens K, editors. De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. Nijmegen: Vantilt; 2017. p. 133-54.
den Hartog E. De middeleeuwse bouwsculptuur . In: Peterse H, Rooker E, Camps R, Emmens K, editors. De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen. Nijmegen: Vantilt; 2017. p. 93-105.