Bibliografie

Exporteer 4520 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
1993
Schut, E. (1993).  Inventaris van het archief va de familie Van Ewsum, 1350-1646. Publikatiereeks van het Rijksarchief in Groningen. 10, 182.
Kort, J. C. (1993).  Jaarstijlen van adellijke families. Nederlands Archievenblad. 97, 197-207.
Verhulst, A. E. (1993).  Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 47, 15-27.
Stoel, J. G. M. (1993).  Oorkondenboek van het Archief Kasteel Arcen, 1400-1782. Dl II. Cahiers van de Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden. 22,
Bordewijk, H., & de Raat R. M. (1993).  Regestenlijst van het huisarchief Almelo, 1154-1578. UItgaven van het Rijksarchief in Overijssel. 30-31, 461.