Collatie voortaan digitaal: halfjaarlijkse nieuwsbrief over Moderne Devotie

Vanaf heden verschijnt Collatie niet meer onder papieren vorm, maar elektronisch op de website van het Titus Brandsma Instituut. Deze gratis nieuwsbrief bevat informatie over de Moderne Devotie vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt er aandacht besteed aan historisch onderzoek en aan de betekenis van de Moderne Devotie als erflater voor onze cultuur en samenleving. Daarnaast wil Collatie een bescheiden platform bieden voor hen die heden ten dage streven naar innerlijke vernieuwing.

De ploeg van Collatie, met Signumlid Charles Caspers als eindredacteur, beschikt slechts over een beperkt elektronisch adressenbestand dat zij snel wil uitbreiden. Wie in de toekomst graag aankondigingen van Collatie wil (blijven) ontvangen, wordt verzocht vanaf haar of zijn e-mailadres een bericht te sturen naar Henk.Rutten@titusbrandsmainstituut.nl, met vermelding “nieuwe abonnee Collatie” als onderwerp.

Link naar Collatie 27: http://www.titusbrandsmainstituut.nl/ned/uitgaven/redacties/collatie.htm