Norbertijner contactdag: Reizen in woelige tijden

Zaterdag 5 mei 2012 in de abdij van Postel

De tweeëntwintigste contactdag van de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden gaat door in de abdij van Postel bij de Belgisch-Nederlandse grens. De lezingen staan in het teken van de reiservaringen van vier norbertijnen. De bekendste onder hen is ongetwijfeld de middeleeuwse proost Emo van het klooster Bloemhof te Wittewierum bij Groningen.

Professor Dick De Boer publiceerde in 2011 een boek waarin hij de reis van Emo naar Prémontré en Rome in 1211-1212 in detail reconstrueert. In de slotlezing zal hij ingaan op de motieven en het karakter van Emo van Huizinge die naar de paus trok om zijn kloostertje Bloemhof te redden. De spreker kijkt door de ogen van Emo naar de fascinerende en dynamische samenleving van de vroege dertiende eeuw en vraagt zich af hoe de proost al deze indrukken heeft verwerkt.

De Tongerlose kanunnik en latere abt van de Parkabdij Diederik van Tuldel verbleef tweemaal in Italië. Tot zijn abtsverheffing in 1462 behartigde hij als procurator-generaal de belangen van de premonstratenzerorde aan de pauselijke curie. In 1475 ondernam hij een diplomatieke zending naar Rome. Het rijke archiefmateriaal van de Brabantse norbertijnenabdijen laat Janick Appelmans toe om de gelaagde politieke motivering en de resultaten van deze Romereis te analyseren. Bij momenten gunnen de administratieve bronnen een glimp op vijftiende-eeuwse reisomstandigheden en netwerken.

De voormiddaglezingen behandelen het lot van norbertijnen als gijzelaars ten tijde van krijgshandelingen in de nieuwe tijden.

Volledig programma
10u00 Ontvangst met koffie
10u30 Herman Janssens: Trudo Salé, tweede provisor van Averbode, gijzelaar in Duitsland (1758)
11u15 Jaak Peersman: Op reis met vrijbuiters. De Ninoofse abdijkroniek over de gijzeling van een confrater anno 1588
12u30 Middagmaal
14u00 Rondleiding in de abdij van Postel
14u45 Koffie
15u00 Janick Appelmans: De politieke context van het premonstratenzer Iter Italicum: de Romereizen van Diederik van Tuldel (1419-1494)
15u45 Dick de Boer: Op zoek naar Emo. Droom en werkelijkheid van een middeleeuwse reizende proost
16u45 Rondvraag en slot

Praktisch
Locatie: Abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol (België)
Deelnamekosten van 45,00€ ter plaatse te voldoen. De brochure met de tekst of de samenvatting van de lezingen die na de contactdag wordt gemaakt, is inbegrepen.
Aanmelden voor Pasen (8 april) via h.janssens@abdijaverbode.be of +32 13 78 04 40 (vragen naar Herman Janssens)