Bericht en oproep van het MeMO-project

Het beschrijven van de memorieregisters (ofwel memorieboeken) binnen het MeMO-project (http://memo.hum.uu.nl/index.html) is momenteel in volle gang. De beschrijvingen worden ondergebracht in een database die begin 2013 via een gratis online website beschikbaar komt voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. De inventaris van de memorieregisters die begin jaren negentig door leden van de Contactgroep Signum is opgesteld, heeft als uitgangspunt gediend voor het MeMO-project. In het kader van MeMO is deze lijst verder aangevuld.

Daarnaast wordt ernaar gestreefd om zo veel mogelijk digitaal beeldmateriaal online beschikbaar te stellen aan onderzoekers en andere geïnteresseerden. Het zou te ver voeren alle teksten te transcriberen, maar als er al transcripties bestaan wil MeMO ze graag opnemen. In deze context doet MeMO de volgende oproep: Bent u in het bezit van digitale foto’s of transcripties van deze registers en wilt u ze via MeMO beschikbaar stellen aan andere onderzoekers, laat ons dat dan svp weten (memo.gw@uu.nl).Wij zullen de foto’s en transcripties in onze database opnemen, met vermelding van de persoon die ze beschikbaar stelt.