Hervorming. Nut en onnut van een geladen begrip

Eerste Interuniversitaire Masterclass ‘Cultuur en Religie’, Antwerpen, Kloosterzaal Elzenveld, 17-18 september 2012

De Antwerp Doctoral School en het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen organiseren in samenwerking met Universiteit Gent en Katholieke Universiteit Leuven een masterclass met als thema ‘Hervorming. Nut en onnut van een geladen begrip’

Belangstellenden kunnen zich wenden tot Veerle Fraeters (veerle.fraeters@ua.ac.be), Jonas van Mulder (jonas.vanmulder@ua.ac.be) of Patricia Stoop (patricia.stoop@ua.ac.be).

Programma:
MAANDAG 17 september
9u30 Aanvang van de voormiddagsessie onder voorzitterschap van Veerle Fraeters (Antwerpen)

10u15-11u Keynote: Steven Vanderputten (Gent) – ‘Ecclesia semper reformanda: Hervorming als historiografisch probleem’

11u00-12u30 Sessie 1
Lise Gosseye (Gent) – ‘Vondel en het Eucharistiedebat’
Stefanie Beghein (Antwerpen) – ‘Quidquid hic cernis, uni religioni inservit. Kerkelijke muziekcultuur in Antwerpen, c. 1585-1797’
Referenten: Theo Clemens (Antwerpen) en Hubert Meeus (Antwerpen)

Namiddagsessies onder voorzitterschap van Kees Schepers (Antwerpen)
13u30-15u Sessie 2 (Bespreking artikelen)
Julia S. Barrow, ‘Ideas and Applications of Reform’ – Koen Vanheule (Gent)
Giles Constable, ‘Renewal and Reform in Religious Life: Concepts and Realities’ – Ine Kiekens (Gent)
John O’Malley, Trent and All That: Renaming Catholicism in the Early Modern Era [Inleiding en hoofdstuk 1] – Annelies Somers (Gent)

15u30-17u Sessie 3
Helena Vanommeslaeghe (Gent) – ‘Het discours van monastiek leiderschap in de elfde eeuw’
Ortwin Huysmans (Leuven) – ‘Leidraad of dode letter? De elfde-eeuwse Kerk-hervorming in het prinsbisdom Luik’
Referenten: Brigitte Meijns (Leuven) en Tjamke Snijders (Gent)

DINSDAG 18 september
Voormiddagsessies onder voorzitterschap van Thom Mertens (Antwerpen)

9u-10u30 Sessie 4
Frans Gooskens (Leuven) – ‘Anselmus Fabri of Breda (1379-1449) as Member of the Career Clergy in Brabant and the Rhineland’
Gert Gielis (Leuven) – ‘Ideeën van Leuvense theologen voor een hervorming van de kerk in de zestiende eeuw’
Referenten: Anne-Laure van Bruaene (Gent), 2de referent TBD

11u-12u30 Sessie 5 (Bespreking artikelen)
John Van Engen, ‘Multiple Options: The World of the Fifteenth-Century Church’ – Daniëlle Prochowski (Antwerpen)
Susan C. Karant-Nunn, ‘The Suppression of Religious Emotion in the Refor-mation’ – Els Agten (Leuven)
Alexandra Walsham, ‘The Reformation and ‘the Disenchantment of the World’ Reassessed’ – Jonas Van Mulder (Antwerpen)

Namiddagsessie onder voorzitterschap van Patricia Stoop (Antwerpen)
13u30-15u Sessie 6
Michal Bauwens (Gent) – ‘Beroerlijke tijden. Lokale opvattingen over de hervorming in Gent tijdens en na de Beeldenstorm’
Markus Polzer (Antwerpen) – ‘Reformatie - Revolutie - Verandering: Termino-logische problemen bij het onderzoek over het gedrukte boek’
Referenten: Wim François (Leuven) en Violet Soen (Leuven)

Evaluatie en vooruitkijkmoment

Een inleiding op het thema kan u raadplegen op: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*RUUSBROEC&n=7799

Het gedetailleerd programma vindt u op:
http://vlaamsewerkgroepmedievistiek.files.wordpress.com/2012/09/programm...