Mediëvistendag, Amsterdam

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat de jaarlijkse Mediëvistendag van de Onderzoekschol Mediëvistiek in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek drie weken later dan gepland door op 30 november 2012.

Plaats van afspraak is de CREA building, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam. Alle lezingen, geprogrammeerd tussen 10u30 en 18u, zullen in het Engels gehouden worden. Inschrijven kan tot 15 november 2012 bij Jitske Jasperse (t.g.jasperse@uva.nl) en mits overmaking van 10,00 € op 78 48 80 107 ten name van T.G. Jasperse met vermelding ‘Medieval Studies Day 2012’. IBAN: NL21 TRIO 0784 8801 07; BIC: TRIONL2U

Plenaire sessie
10.45-11.15 Prof. Remke Kruk, Leiden University
From Court to Coffeehouse: The Changing Ambiance of Middle Eastern Heroic Tales
11.30-12.00 Therese Martin, Ph.D., Instituto de Historia at the Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
The Palace is the Emissary: Display and Directive in Spain and the West (9th-12th c.)
13.15-13.45 Prof. Paul Stephenson, Radboud University Nijmegen
Byzantine Court and Communication in the Age of Constantine VII Porphyrogennetos
14.30-16.30 Drie parallelsessies met presentaties van recent gestart doctoraalonderzoek
Presentations PhD students

Sessie 1: De Kerk (CREA theater)
Nelleke IJssennagger (RU Groningen) – Breaking up the Mirror: Changing Contact and the Perception of the Other in the Frisian, Viking and Anglo-Saxon World, 8th-11th Centuries
Ortwin Huysmans (KULeuven) – De houding van de 'pre-gregoriaanse' bisschoppen uit de kerkprovincie Reims tegenover monastieke en kanonikale hervormingsbewegingen (ca. 900-1050)
Koen Vanheule (UGent) – Monastic leadership in the post-charismatic age: constructing a new paradigm for the study of reforms before the emergence of the great Orders (Western Europe, tenth-early twelfth centuries)
Jelle Lisson (KULeuven) – The authority of the Bishop in the Post-Carolingian and Pre-Reform Age (c.900-c.1050): an inquiry into the lives and deeds of episcopal leaders in Western Francia and into the nature of their authority (Ecclesiastical Province of Rheims)
Kor Bosch (RU Nijmegen) – At the Pontiff’s feet. European visitors to the Papal court, 1200-1500
Valentina Covaci (UvA) – The Franciscans of Mount Zion in Jerusalem and the Representation of the Holy Land (1333-1516): The Power of Rituals
Marianne Ritsema van Eck (UvA) – The Franciscans of Mount Zion in Jerusalem and the Representation of the Holy Land (1333-1516): The Power of the Visual

Session 2: Adel en stad (studio 2.01)
Xavier Baecke (UGent) – The sacralisation of knighthood. A study of religious knightly identity in the Southern Low Countries during the High Middle Ages
Johan Van der Eycken (Rijksarchief Hasselt) – Condottieri aan de Maas. Adel in het graafschap Loon (1300-1519)
Anne-Maria van Egmond (UvA) – The artistic climate of the Low Countries, on artisans, artists and merchants traveling around, producing and selling luxuries during the period 1345-1433
Valerie Vrancken (KULeuven) – Politiek, herinneringscultuur en ideologie in de late middeleeuwen. De ‘Blijde Inkomsten’ van de hertogen van Brabant (1356-1515)
Frans Camphuijsen (UVA) – Boundaries of Disorder: the Societal Narratives of Late Medieval Law Courts
Tineke Van Gassen (UGent) – Stedelijke archieven: collectief geheugen, identiteit en zelfbewustzijn. Focus op laatmiddeleeuws Gent in comparatief perspectief.
Elien Vernackt (KULeuven) – De laatmiddeleeuwse en vroegmoderne topografie van Brugge op basis van een diepgaande analyse van de stadsplattegrond van Marcus Gerards

Sessie 3: Devotie (studio 2.03)
Lianne van Beek (RU Groningen) – Worshipping Miraculous Marys. A socio-historical analysis of the cults of populist Marys in the late medieval Netherlands
Ine Kiekens (UGent) – “Vanden twaelf dogheden”: een exemplarische studie naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften
Christel Theunissen (RU Nijmegen) – Brabant heritage rediscovered: a reconstruction of the Aarschot choir stalls and the oeuvre of the sculptor and joiner Jan Borchmans
Ad Poirters (RU Nijmegen) – Books for the Divine Office in the Soeterbeeck Collection: A Contextual Analysis
Soetkin Vanhauwaert (KULeuven) – Caput Johannis in disco. Iconologie van de Johannesschotel in de Lage Landen: object – functie – medium
Marta Bigus (UGent) – De Tien Geboden en het ideaal van introspectie en individuatie in de Late Middeleeuwen (ca. 1300 - ca. 1550)
Marjolijn Kruip (RU Nijmegen) – Kunst, devotie en reizen: materiële getuigenissen van geografische netwerken in laatmiddeleeuws Europa

16.30-17.00 Dagsluiting, voorafgegaan door Simon Forde over CARMEN (Co-operative for the Advancement of Research through a Medieval European Network)