Contributie

De penningmeester van Signum verzoekt de leden om de contributie voor
het jaar 2013 te voldoen, door 10 euro te storten op rekening 9194744
tnv M.D. Van Luijk te Delfgauw, ovv 'Signum 2013'.

Bij overschrijvingen van buiten Nederland dienen de volgende codes
vermeld te worden:

IBAN: NL81 INGB 0009 1947 44

BIC: INGBNL2A

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Madelon van Luijk
penningmeester Signum