Connecting Ideas and Circulating Texts Inside the Dynamics of Philosophy and Literature in the Rhineland and the Low Countries (ca. 1300-1550)

Op 10 en 11 april 2013 organiseert het netwerk MITT, dat staat voor Mobility of Ideas and Transmission of Texts, te Freiburg im Breisgau haar slotsamenkomst. MITT verbindt de universiteiten van Salerno, Antwerpen, Oxford, Freiburg en Leiden in het onderzoek naar de laat-middeleeuwse dynamiek van intellectueel, religieus en litterair leven in het Rijnland en de Nederlanden. Deze regio, beschouwd als één cultuurruim in de late middeleeuwen, is ruim afgebakend en reikt ook tot delen van Frankrijk en Zwitserland. Invalshoeken zijn lezers, verwerving en mobiliteit van religieuze en intellectuele literatuur.

Binnen dit thema signaleren we dat in de eerste aflevering van 2013 van Ons Geestelijk Erf acht auteurs de transmissie van de mystiek van Johannes Tauler bestuderen, onder meer te Arnhem en bij Alijt Bake en Hendrik Herp.

Programma

Woensdag 10 april 2013
14.00 Ontvangst en inleiding
16.00 The Mobility of Psychological Ideas in Scholastic and Mystical Texts Marieke Abram (Freiburg). Respondent: Kent Emery, Jr. (Notre Dame)

Donderdag 11 april 2013
9.00 Saintly Writing and Writing Saints. The mystical account of Christina of Hane, Racha Kirakosian (Oxford). Respondent: Burkhard Hasebrink (Freiburg)
11.00 A Testimony of 15th Century Female Readership. The Vernacular Collection of Sermons in Berlin, SBPK, mgq 1084, Susanne Klouth (Lecce). Respondent: Rudolf Weigand (Eichstätt)
14.00 Reaching Readers, Influencing Ideas. From Manuscript to Bestseller in the Late Middle Ages, Anna Dlabacova (Leiden). Respondent: Freimut Löser (Augsburg)
16.00 Mobility of Ideas in the Middle Ages and Today, Markus Polzer, Daniëlle Prochowski. Respondent: Wolfgang Neuber (Abu Dhabi)
17.45 Slotdebat over MITT

Organisatie: Leerstoel Prof. Maarten J.F.M. Hoenen, Philosophisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg , Platz der Universität 3, 79085 Freiburg im Breisgau, T +49 761/203-2440, E Emails: sekretariat.hoenen@philosophie.uni-freiburg.de

Meer informative over Mobility of Ideas and Transmission of Texts: http://www.mitt-itn.eu en http://www.mitt-itn.eu/projectintroductie.htm