Invloed van Waalse norbertijnenabdijen in Limburg: Beaurepart en Floreffe

Zaterdag 20 april 2013 – Oud-Rekem

Norbertijnenabdijen hadden in het verleden niet alleen een grote invloed op de plaats waar ze lagen. Ook ver buiten de abdijsites zelf hebben ze sporen nagelaten, die tot vandaag zichtbaar zijn. Dit door het verwerven van patronaats- en tiendrechten in een groot aantal parochies en het zenden van eigen medebroeders als pastoor, evenals door het bezit van een aantal verspreide abdijhoeven. Deze invloed overschrijdt de huidige landsgrenzen, want deze dateren slechts uit relatief recente periodes. Aldus stellen we vast dat twee Waalse abdijen, Floreffe en Beaurepart, eeuwenlang aanwezig waren in het huidige Belgisch en Nederlands Limburg. Dat is het thema van de drieëntwintigste contactdag voor belangstellenden, georganiseerd door de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden.

In een eerste lezing situeert Herman Janssens kort de abdij van Floreffe bij Namen. Hierna brengt Giel Hendriks een geïllustreerd beeld van de abdijhoeven Hengelhoef en Kelchterhoef en van de geschiedenis van de parochies Overpelt en Houthalen, alle afhankelijk van de abdij van Floreffe.
De invloed in Limburg van de abdij van Beaurepart was zo mogelijk nog groter. Inleidend schetst Herman Janssens bondig de geschiedenis van deze Luikse abdij. Vervolgens brengt Mathieu Maesen het verhaal van de enge band tussen Beaurepart en Rekem, een voormalige parochie van deze abdij en de plaats waar de zusters van Beaurepart terechtkwamen. Rekem was echter geen gewone parochie. Het was tegelijk een rijksgraafschap met een belangrijk kasteel. Naast het kasteel groeide een klein stadje dat, na een periode van verval, de voorbije decennia opnieuw tot leven kwam. Niet toevallig behaalde Oud-Rekem bij de eenmalige verkiezing in 2008 de titel ‘het mooiste dorp van Vlaanderen’. De rondleiding langs de museumkerk en doorheen het stadje sluit dan ook naadloos aan bij de inhoud van deze lezing.
In de namiddag brengt Jo Van der Werf ons het verhaal van Arnold Dydden, norbertijn van Beaurepart en van 1571 tot 1616 pastoor van de parochie Simpelveld (NL) nabij Aken. Pastoor Dydden liet twee uitvoerige memorieboeken na, welke na een jarenlange krachtinspanning van velen in 2012 werden uitgegeven. Jo Van der Werf bracht dit werk tot een goed einde. Na de voorstelling van de bronnen en het project zelf zal hij inzoomen op de pastoor en de parochie, de hachelijke momenten die de pastoor beleefde in een oorlogstijd en het institutionele lappendeken dat het zuiden van Nederlands Limburg op dat ogenblik was.

Na de contactdag zal een brochure worden gemaakt met de tekst of samenvatting van de lezingen.

Prijs: 50 euro. Inschrijven voor Pasen (= 31 maart).

Programma van de contactdag

10.00 u. Ontvangst met koffie
10.30 u. Giel Hendriks en Herman Janssens, De invloed van de abdij van Floreffe in Houthalen en Overpelt
11.15 u. Herman Janssens, Beaurepart
11.30 u. Mathieu Maesen, De norbertijnen in Rekem: verdwenen maar niet vergeten
12.30 u. Eenvoudige broodlunch met dagverse soep
14.00 u. Rondleiding door Oud-Rekem
15.00 u. Koffie
15.15 u. Jo Van der Werf, Simpelveld en Bocholtz door de ogen van Arnold Dydden, pastoor 1571-1616
16.30 u. Rondvraag en slot

Inlichtingen en inschrijvingen: Herman Janssens, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode, T +32 (0) 13 78 04 40, E h.janssens@abdijaverbode.be

De contactdag gaat door in Restaurant Poortgebouw, Groenplaats 1, B-3621 Oud Rekem (Lanaken).
Er is een parking in de Kanaalstraat, naast de Zuid-Willemsvaart. Van daar is het nog circa 200 m te voet. Voor wie niet zover kan stappen, kan de auto tot voor de ingang rijden. GPS coördinaten voor de parking: N 50° 92’ 17”, E 5° 70’ 45”.