MeMO-applicatie gelanceerd

Op 31 januari 2013 is tijdens een driedaags internationaal congres de gratis toegankelijke online database van het MeMO-project gelanceerd. http://memo.hum.uu.nl/database/index.html. De database bevat inventarisaties en beschrijvingen van bronnen uit Nederland tot 1580 die een belangrijke rol speelden binnen de middeleeuwse dodengedachtenis (memoria). Het gaat om:

• Grafmonumenten en grafzerken
• Memorievoorstellingen
• Memorieregisters (memorieboeken)
• Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis

De inventarisatie en beschrijving van de memorieregisters is gebeurd op basis van de Signum-inventarisaties van begin jaren negentig en de voortzetting daarvan door de Werkgroep Memorieboeken, die ook bestond uit Signumleden. Naast de databases van objecten en teksten is in de MeMO-applicatie een database opgenomen met gegevens van de oorspronkelijke instellingen waar deze objecten en tekstbronnen functioneerden.

Het MeMO-project heeft geprobeerd een gebruiksvriendelijke applicatie te maken waarmee zowel specialisten als geïnteresseerden gemakkelijk kunnen werken. Om die reden is er op drie manieren door de database te navigeren: a) door te browsen; b) via een zoekformulier en c) door middel van full text-search.

Verder bevat de website inleidende teksten waarin de werking van de website, het theoretische kader van de middeleeuwse memoria en de verantwoording van de bronnen uitgebreid besproken worden. Deze teksten zijn in het Engels en in het Nederlands. Ook is er een Nederlands/Engels/Duits-glossarium opgenomen, evenals een verklarende woordenlijst, een beknopte bibliografie en kaarten van de kerkelijke indeling van Nederland.

Het MeMO-project is een initiatief van Signumlid Truus van Bueren en er hebben diverse Signumleden aan gewerkt, waaronder Koen Goudriaan, Dick de Boer en Rolf de Weijert.