Studiedag 'De canonicis qui seculares dicuntur'

Studiedag 'De canonicis qui seculares dicuntur'

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseren de Signumleden Brigitte Meijns en Marc Carnier een studiedag over dertien eeuwen seculiere kapittels in de Nederlanden in het Rijksarchief te Leuven.

Programma

9.30 Ontvangst
10.00 Verwelkoming door Algemeen Rijksarchivaris Karel Velle
10.05 Marc Carnier (Rijksarchief Leuven), Stand van het onderzoek

Sessie 1: voorzitter Jacques Pycke (UCL)

10.20 Brigitte Meijns (KU Leuven), “Aut monachi, aut canonici”. De oorsprong van gemeenschappen van seculiere kanunniken en hun typologische ontwikkeling tot ca. 1200
10.40 Monique Maillard-Luypaert (FUSL Bruxelles), Les chapitres séculiers dans le diocèse de Cambrai (800-1560)

11.10 Koffie

Sessie 2: voorzitter Raf De Keyser (KU Leuven)

11.30 Johan vander Eycken (Rijksarchief Hasselt), Geborgen onder het gouden kruis. Het fenomeen van de dameskapittels in de Maasstreek
11.50 Jan Kuijs (RU Nijmegen), Kapittelstichtingen in het bisdom Utrecht in de periode 1300-1500.
12.10 Ludo Collin (Bisdom Gent), Titulaire en honoraire kanunniken en hun bisschop (19de-20de eeuw).

12.40 Lunch

Sessie 3: voorzitter André Tihon (FUSL Bruxelles)

13.40 Annelies Somers (Rijksarchief Gent), “Specialis est capella Flandrie comitis”: het grafelijk kapittel van Sint-Veerle in Gent tot het begin van de 17de eeuw
14.00 Hendrik Callewier (Rijksarchief Kortrijk), “Ubi plura sunt capita, ibi sunt diverse opiniones”: spanningen in het Brugse Sint-Donaaskapittel (15de eeuw)
14.20 Bram Van Hofstraeten (Universiteit Maastricht), Seculiere kapittels in de Nederlanden en de wijzigende patronagevormen omstreeks 1520

14.50 Koffie

Sessie 4: voorzitter Jan Roegiers (KU Leuven)

15.10 André Tihon (FUSL Bruxelles), Le clergé des collégiales des Pays-Bas autrichiens en 1786
15.30 Bernard Vandermeersch (UCL), La « valse aux collations » dans les chapitres cathédraux : enjeux et échec d’une politique de mainmise du gouvernement des Pays-Bas autrichiens (1740-1792)

15.50 Discussie

16.10 Conclusies door Bram vanden Hoven van Genderen (Universiteit Utrecht)

Inschrijvingen
De studiedag is gratis. Graag bevestigen vóór 17 mei 2013 op rijksarchief.leuven@arch.be. Het aantal plaatsen is namelijk beperkt.

Adres: Rijksarchief Leuven, Vaartstraat 24 - 3000 Leuven, T 016/31 49 54 E rijksarchief.leuven@arch.be URL www.arch.be