Verloren Glans, Innovatief interdisciplinair onderzoek op archeologisch vlakglas in Noordwest Europa (10de – 18de eeuw)

6de Internationaal Colloquium, 2 - 4 oktober 2013, Abdijhoeve Ten Bogaerde, Koksijde

De collectie vensterglas van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 is een van de omvangrijkste in Noordwest-Europa. Deze belangrijke verzameling bleef lange tijd onopgemerkt. Natuurlijke verwering en slechte bewaaromstandigheden hebben de collectie zwaar aangetast. Recente inspanningen voor consolidatie en wetenschappelijk onderzoek leiden tot een opwaardering en openen nieuwe perspectieven voor gelijkaardige collecties in Noordwest-Europa. Het zesde internationaal colloquium van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 stelt de onderzoeksresultaten voor op vlak van archeologische collecties vensterglas in Noordwest-Europa en de productie, uitwisseling en sociale waarde van vensterglas in het verleden en focust op de bijdrage van toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen vernieuwend interdisciplinair onderzoek. Dit colloquium is de officiële start van het onderzoeksproject ‘Verloren Glans’ (2013-2015). Vier partners bundelen hun krachten om de grote collectie vensterglas van het museum te onderzoeken: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, VU Brussel (Departement van toegepaste fysica en fotonica – B-PhOT), het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en de UGent (Henri Pirenne - Instituut voor Middeleeuwse Studies).

Inschrijvingen bij Abdijmuseum Ten Duinen
E nadine.vanhove@koksijde.be
T +32 (0)58 53 39 51
URL www.tenduinen.be
Uiterste inschrijvingsdatum: 25 september 2013

Locatie van het colloquium: Abdijhoeve Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 12, 8670 Koksijde

Het volledige programma, aanmeldingsinfo en tariefformules kunt u nalezen op http://nl.tenduinen.be/activiteitendetail.aspx?id=5407

Programma

Woensdag 2 oktober 2013

Thematoespraak/ avondlezing: Ian Freestone (University College London), Investigations of medieval window glass in the UK

Donderdag 3 oktober 2013

Onthaal en welkomstwoorden
Dirk Vanclooster, Alexander Lehouck en Jan Van Acker (Abdijmuseum Ten Duinen 1138), Archaeological window glass in the collection of the Abbey Museum of the Dunes 1138

Voormiddagsessie I: Onderzoek op archeologisch vensterglas: een verscheidenheid aan bronnen
Voorzitter: Joost Caen (UA Antwerpen,)
Discussant: Ian Freestone (University College London)

* Hilde Wouters (VU Brussel), A methodology for the evaluation of archaeological window glass collections
* Nicole Minten (Onafhankelijk restaurateur), The conservation of the window glass collection of the Dunes Abbey in Koksijde
* C. Pamel Graves (University of Durham, UK), Mammon, Dagon, Reclamation and Excavation : the treatment and dispersal of monastic window glass during the Reformation in the British Isles

Postersessie

Namiddagsessie II: Archeologisch vensterglas evalueren
Voorzitter: Alexander Lehouck (Abdijmuseum Ten Duinen 1138)
Discussanten: Line Van Wersch, Centre d‘ études médiévales, Auxerre) en Helena Wouters, KIK Brussel)

* Jacques Le Maho & Eric Broine (Université de Normandie, Caen), 11th century window glass from Rouen and Jumièges, France
* David Reid (University of York), Non-Cistercian use of geometric blank glazing in England in the twelfth century
* Wendy Meulebroeck (VU Brussel), Optical research, a valuable tool for the evaluation of window glass
* David Dungworth (English Heritage), Portable X-Ray Fluorescence as a Means to Date Historic Window Glass

Vrijdag 4 oktober 2013

Voormiddagsessie III: Productie, Recyclage en Handel
Voorzitter: Wendy Meulebroeck (VU Brussel)
Discussanten: Wim De Clercq, U Gent) en Ludo Vandamme, Stadsbibliotheek ‘Biekorf’ Brugge

* Danielle Caluwé (VU Brussel), Baskets, donkeys and boats: a history of the distribution of medieval and early modern glass throughout the context of production, trade and uses in the former duchy of Brabant and beyond
* Michel Philippe (CNRS), Nouvelles hypothèses sur le déploiement de la verrerie flamande à l’époque bourguignonne
* Jente van den Bosch (Sobresearch), The largest Find of Medieval and Renaissance Window Glass in the Netherlands. An extraordinary Collection
* Hugh Willmott (University of Sheffield), The dismantling, destruction and recycling of windows during the 16th-century dissolution of the monasteries in England

Postersessie

Namiddagsessie IV: Middeleeuws vensterglas: spiegel van een samenleving?
Voorzitter: Noël Geirnaert (Stadsarchief Brugge)
Discussanten: Marie-Christine Laleman (Dienst Stadsarcheologie Gent) en Jan Dumolyn (UGent)

* Stéphanie Castendet en Juliette Rollier-Hanselmann (Arts Et Metiers Paristech Cer Cluny), Window glass and stained glass windows of the excavations of Cluny and Paray-le-Monial, France
* Benoit Rouzeau (Université de Paris 1), Le verre plat issu des fouilles de l’abbaye de Morimond (XIIe-XVIIe siècle)
* Charlotte Dikken (Universiteit Utrecht), Billboards of the Middle Ages. The functions of medieval stained glass windows in the Low Countries
* Jan Vandamme (Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst Erfgoed), Cistercian glass or glass for the Cistercians?

Eindconclusies