Crowdfunding MeMO-project

Begin dit jaar is de gratis toegankelijke database van het MeMO-project gelanceerd http://memo.hum.uu.nl/database/index.html. Het werk aan de database is echter nog niet af. Daarom is een crowdfunding campagne van start gegaan.

MeMO ontvangt regelmatig aanvullende informatie en foto’s van grafzerken en memorievoorstellingen waarover we nog niet beschikten. Enkele archieven hebben inmiddels toegezegd hun memorieregisters in de nabije toekomst via het internet toegankelijk te maken.

Met de afronding van de eerste fase van het MeMO-project zijn de contracten van de medewerkers echter afgelopen. De Universiteit Utrecht heeft voor twee dagen per maand een onderzoeker vrijgesteld voor MeMO-activiteiten. Dankzij de steun van de Stichting Professor Van Winter Fonds kunnen daarnaast tot eind 2013 twee medewerkers hun werk voor MeMO voortzetten. Samen met onderzoeksgroepen in België, Denemarken, Duitsland en Oostenrijk worden (internationale) subsidieaanvragen voorbereid. De uitslag daarvan wordt eind 2014 verwacht. In de tussentijd kunnen we onze activiteiten niet stilleggen.

Het MeMO-project is daarom een crowdfunding campagne gestart. In ruil voor uw donatie leveren wij niet alleen een steeds betere database, maar ook enkele bijzondere tegenprestaties. Zie voor meer informatie over de campagne, de doelen die we nastreven en een overzicht van de tegenprestaties http://memo.hum.uu.nl/database/pages/crowdfunding-nl.html.

Doe mee, doneer en geef deze informatie door aan andere geïnteresseerden.

De crowdfunding is een initiatief van Truus van Bueren, voormalige projectleider MeMO, en Corinne van Dijk, huidig projectleider MeMO.