23ste Signumsymposium: Kerk en cultuur in middeleeuws Nederlands-Limburg Maastricht

Voor de drieëntwintigste maal organiseert de contactgroep Signum een symposium, dat zal plaatsvinden op zaterdag 16 november 2013 in Maastricht. Thema is dit jaar ‘Kerk en cultuur in middeleeuws Nederlands-Limburg’.

Met dit thema wordt aangehaakt bij de aanstaande verschijning van de nieuwe geschiedenis van de provincie Limburg (Limburg. Een geschiedenis). Het eerste deel in deze reeks, die wordt uitgegeven door het 150-jarige koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), bestrijkt de oudheid en de middeleeuwen. Het symposium van de contactgroep Signum richt zich op het Limburgse kerkelijke en culturele leven in de middeleeuwen. Het gebied dat pas in de negentiende eeuw ‘Limburg’ genoemd werd, is de hele geschiedenis door afhankelijk geweest en heeft nooit een zelfstandige eenheid gevormd. Zowel in de negende als in de elfde en twaalfde eeuw lag het binnen het centrum van de machtsuitoefening, en als overgangsgebied was het steeds politiek, kerkelijk en cultureel vervlochten met omliggende gebieden zoals Brabant, Gelre en Kleef. Toch kan er wellicht van een zeker ‘Limburgs’ cultuurpatroon (P. Ubachs) gesproken worden. Op dit symposium onderzoeken we in hoeverre van een dergelijk patroon sprake is, onder meer op het gebied van het middeleeuwse kerkelijke en religieuze leven. Een bijzondere bezichting van de basiliek van Sint-Servatius en haar schatkamer vormt onderdeel van het programma.

Programma
10.00 uur Inschrijven en koffie met vlaai

10.30 uur Welkom en korte introductie – Hildo van Engen

10.40 uur Krijn Pansters - Dimensies van het heilige. Een anatomie van het geloof in middeleeuws Limburg

11.20 uur Aart Noordzij – Limburgse geschiedschrijving in de late middeleeuwen

12.00 uur Koffie

12.20 uur Gerard Venner – Heiligen op de middeleeuwse stadszegels van Maastricht

13.00 uur Lunch

14.00 uur Excursie: Sint-Servatiusbasiliek, inclusief schatkamer (o.l.v. Rob Dückers)

16.00 uur Koffie

16.15 uur Algemene ledenvergadering Signum

16.20 uur Arnoud-Jan Bijsterveld – Macht en memoria in de Maasvallei in de Volle Middeleeuwen (900-1200)

17.00 uur Borrel

Kosten
Voor leden van Signum bedragen de kosten voor deelname (inclusief koffie/thee, lunch)
€ 15,-; niet-leden betalen € 20,-, studenten € 15,-. Aanmelding is mogelijk door middel van een e-mail aan de secretaris van Signum, Bas Diemel (basdiemel@hotmail.com). De kosten van deelname kunnen op de dag van het symposium ter plaatse worden voldaan.

Praktische informatie
Het Signumsymposium vindt plaats in de zestiende-eeuwse Cellebroederskapel, een van de meest verborgen monumenten van Maastricht. De kapel bevindt zich aan de Cellebroedersstraat 4 (poort naast Brusselstraat 58) in de binnenstad van Maastricht. Zie voor de bereikbaarheid ook http://www.cellebroederskapel.nl.

Meer informatie over de publicatie Limburg. Een geschiedenis vindt u via: http://www.lgog.nl/Limburg.Eengeschiedenis.htm.